Ekoeko: Siffrorna går inte ihop

Förra veckan släpptes till slut ekoeko-arbetsgruppens slutrapport, som vi arbetat på i tre år. Jag tänkte publicera lite synpunkter i stort och smått på den de närmaste veckorna, i en ny serie bloggtexter. Först bara en debattartikel som publiceras i Flamman idag:

Siffrorna går inte ihop

Efter flera års arbete är slutrapporten från ekoeko-gruppen nu färdig och släppt. Det har varit ett spännande och roligt arbete i arbetsgruppen. Resultatet blev en rapport som knyter ihop vänsterperspektivet och ekosystemen i stort och smått. Den tar också flera steg framåt i strategi och kommunikation, som ser ut som början till något riktigt bra.

Samtidigt behöver vi diskutera ett problem i slutrapporten: siffrorna går inte ihop. De trots allt ganska försiktiga förslag som finns i rapporten är inte i närheten av att ta Sverige till nollutsläpp 2040.

Elbehov i slutrapporten v2

Framförallt fattas det energi. Det skulle behövas uppåt 100 TWh ny elproduktion för att elektrifiera industri och transporter. Det är en tuff utmaning i sig. Vi ska dessutom täcka en stängning av hela Sveriges kärnkraft, omkring 60 TWh.

Ett sätt att få perspektiv på det är att börja i de drygt 10 TWh vindkraft vi har idag. De skulle på sikt byggas ut till omkring 30 TWh med de förslag V och MP har drivit hittills, inklusive en del solpaneler. Avståndet till de mål slutrapporten sätter upp är svårbegripligt långt.

Det avståndet behöver vara början på någon sorts generaldiskussion. Energi är för klimatet vad ekonomi är för klassamhället. Alla mål står och faller med uppbyggnaden av en helt ny energiförsörjning.

IPCC drar i sin senaste rapport slutsatsen att världen behöver alla verktyg – sol-, vind- och kärnkraft. Det är något betydligt större än en rapport i mängden. FN:s klimatpanels bild av vad den samlade forskningen säger behöver kunna fungera som en väckarklocka.

Det de skriver om kärnkraft slår oss tydligt på fingrarna på punkt efter punkt: skalbarheten, kostnaderna, riskerna. Det är samma sorts torrt sakliga uppläxning som högern får i avsnitten om trafik och samhällsplanering.

Vi behöver stanna till inför det. Vi har alltid velat väl, men det betyder inte att vi alltid haft rätt. Det är dags att tänka i termer av självprövning inför en ny och större uppgift.

Här är tre tänkbara steg framåt:

1. Slå fast att klimatet är den större frågan

Klimatförändringarna orsakar över 150 000 dödsfall varje år redan idag, enligt WHO. De riskerar hela jordens ekosystem.

Vänsterpartiet behöver sätta ner foten – för första gången – och slå fast att klimatet är den större frågan. Att fasa ut Sveriges 180 TWh fossila energi behöver ha högsta prioritet.

2. Ta fram ett förslag som håller

Vänsterpartiet har aldrig i sin historia satt sig ner och tagit fram ett förslag på ett fossilfritt energisystem. Att slutrapporten inte fixar det beror på att det är svårt. Det skulle vara svårt också med kärnkraft som en del i strategin.

Det vi tänkte 1980 är slående likt det vi tänker idag: att sol- och vindkraften inom kort skulle lösa alla problem, bara vi satsar friskt. IPCC har en helt annan bild av situationen. De visar tvärtom att lite väderberoende el är enkelt, mycket väderberoende el är svårt.

Från ett konsekvent klimatperspektiv ser energifrågorna helt annorlunda ut. Vi behöver en diskussion som börjar från scratch, utgår från ekosystemen och tar fram ett förslag som håller.

3. Förhandla pragmatiskt

Oavsett vad vi förespråkar för bästa tänkbara omställning, behöver strategin i klimatfrågan vara här och nu. Att fasa ut det fossila till 2040 är bara möjligt med en bred energiöverenskommelse, som tål en och annan borgerlig regering.

I Storbritannien finns en sådan klimatöverenskommelse på plats. De konservativa accepterade satsningar på vindkraft, Labour accepterade satsningar på kärnkraft. På det sättet gick klimatet först. Det är inte svaret på allt, men det är ett föredöme i Europa.

Med de skrivningar som finns i partiprogrammet idag, är Vänsterpartiet tvunget att villkora varje klimatöverenskommelse med att hela kärnkraften stängs. Det behöver vi förändra. Slå fast linjen att klimatet går först i förhandlingarna.

Slutrapporten har satt ramarna på plats. Energin saknas. Framingen behöver utvecklas. I båda de frågorna behöver vi utgå från att klimatförändringarna är en ny situation, som kräver nya strategier.

Mikael von Knorring
ledamot i ekoeko-arbetsgruppen

 

Läs gärna fler texter om klimat och kärnkraft >>

S-MP-regeringens klimatförslag

Med beskedet att både Ringhals 1 och 2 ser ut att stängas innan 2020, är det dags att gå tillbaka och räkna utsläpp en gång till.

Här är därför ett försök att synliggöra storleksordningarna – inte mer än så, det är grovt tillyxat – på utsläppseffekten av de genomförda och föreslagna förändringar regeringen lagt fram hittills.

S-MP-regeringen

I ett läge där hela det där diagrammet skulle behöva vara en stor gul boll av bra klimatförslag, har både S och MP satt helt andra saker först. Vi har inte tid att ta ett enda steg bakåt med utsläppen.

Det är svårt att ta till sig, men hur vi än vrider och vänder på siffrorna har regeringens förslag hittills varit sämre för klimatet än status quo. Orsaken är att varken S eller MP har byggt sin politik på att lyssna till IPCC.

Förra gången jag skissade på utsläppen formulerade jag svårigheten att se nyktert på siffrorna så här:

Upprepningseffekten av att Miljöpartiet sagt klimat så många gånger är svår att skjuta ifrån sig. Schlingmann betonade det som en av huvudstrategierna i Reinfeldts retorik: eftersom de hade sagt ”jobb” så många gånger blev de ”jobbpartiet” oberoende av fakta. Det blev en rejäl psykologisk uppförsbacke för samhället att ta in att arbetslösheten faktiskt ökade dramatiskt under deras 8 år vid makten.

Ett sätt att förstå hur det kan vara så, är att ta ett steg tillbaka historiskt:

Fossil energi i Sverige 2

Sveriges stora sänkning av fossilberoendet – det som skiljer oss från andra länder – skedde under 1980-talet. Då gick vi från 300 till 200 TWh per år. Huvudorsaken var att vi med kärnkraften byggde ut elproduktionen i stor skala, så att den slog ut olja från t ex industrier och uppvärmning.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet var skarpa motståndare till det, på ett högst konkret sätt. Medan Palme drev linjen att luftföroreningar och klimatförändringar var de större problemen, drev vi att det stora problemet var kärnkraft. Vi var t ex konsekvent emot att använda el i uppvärmningen, trots att den ersatte olja. Vi förespråkade aktivt fossilgas, för att det skulle vara bra för miljön.

Det finns därför ingen historisk självklarhet att de som brydde sig mycket om ekosystemen på 1980-talet blev bra på klimatfrågan. Det är olika spår.

Vi hade behövt en regering som kunde se att IPCC:s rapporter betyder att Palme var före sin tid. Han siktade på de stora problemen. Istället präglas S-MP-regeringen av människor som växte upp politiskt i ett 1980-tal som inte såg oljan som det stora problemet.

Till sist: det finns en sak med regeringen som är ett mycket stort kliv framåt. Den håller så sakta på att ta fram en klimatbudget för Sverige. Det kan betyda att diskussionerna om klimatomställningen får en mycket skarpare udd framöver. Förhoppningsvis får det också fram lite större eftertanke hos regeringen.

Läs gärna fler texter om klimat och kärnkraft >>

– – –

För att ge den som vill en chans att räkna själv och bättre har jag gått igenom hur sifferskissen ser ut nedan. Det går säkert att förbättra skattningarna – jag uppskattar alla tips.

Bygga Förbifarten

Det finns inte, vad jag kan hitta, några riktiga klimatanalyser av Förbifarten, eftersom det är ordentligt komplext. Vägtrafiken i Sverige står för omkring 20 miljoner ton klimatutsläpp per år. Säg att 20 procent av dem sker i Stockholmstrakten och att den delen ökar med 5 procent på grund av Förbifarten – det ger en effekt på 0,2 miljoner ton per år.

Det är antagligen lite väl högt räknat, men till det kommer utsläpp i bygget på i storleksordningen 1 miljon ton totalt över alla år (antaget 30 ton utsläpp per miljon kronor i byggkostnad, s 55 här). Därför har jag gjort en sammanslagen gissning på 0,1-0,3 miljoner ton.

Elproduktion i allmänhet

Eftersom Sverige de senaste åren har kunnat producera elöverskott kommer klimateffekten av sjunkande elproduktion synas i grannländerna, på kort sikt. De kommer bli tvungna att köra sina fossila kraftverk oftare eftersom vi inte längre stödjer dem med el.

Typiskt sett kommer det vara kolkraftverk som kör mer, som ger ungefär en miljon ton i utsläpp per TWh. Ibland kommer det vara fossilgas, vars utsläpp är hälften av det. Det kommer finnas en effekt där priserna blir lite högre och förbrukningen därför lite mindre, men den kommer vara ganska marginell (på grund av låg priselasticitet).

På lång sikt kommer Sverige behöva mycket mer elektricitet om vi vill kunna fasa ut det fossila.

Stänga kärnkraft

Totalt producerar Sveriges tio reaktorer omkring 60 TWh per år, som är ganska jämnt fördelade bortsett från O1. Ringhals 1 och 2 har producerat i snitt 5,1 respektive 4,9 TWh per år de senaste tio åren. Jag hittar inte lika bra statistik för O1 och O2, men de senaste åren har de producerat omkring 3 respektive 4 TWh per år.

Elda mer biomassa

Klimatutsläppen i skogsbruket är en av de riktigt stora utsläppskällor vi vet väldigt lite om. Sedan 2008 har det växt fram en skarp kritik i forskningen mot den allmänt positiva synen på bioenergi som funnits tidigare. Det handlar bland annat om att det tar så lång tid för skog att växa upp igen att det inte är särskilt relevant för klimatfrågan. Under avverkningen av skog frigörs också kol som varit bundet i marken. Formerna för bioenergin spelar också stor roll: i de värsta fallen kan totaleffekten vara större än för kolkraft.

Mer vindkraft

Regeringen vill bygga ytterligare 5 TWh elproduktion inom ramen för elcertifikatsystemet, jämfört med tidigare beslut. Ett snällt antagande är att bara 2 TWh av dem går till att elda biomassa och 3 TWh blir i form av vindkraft (inklusive lite solpaneler och havsbaserad vind).

Lokala klimatinvesteringar

Regeringen gör en ny satsning som liknar den tidigare klimatinvesteringsprogrammet (Klimp). En utvärdering av det tidigare programmet kom fram till att det hade sänkt utsläppen med 0,6 miljoner ton. Det nya förslaget verkar ha 2-3 gånger högre finansiering. Det kommer antagligen vara svårare att minska utsläppen nu, för att många av de större och enklare problemen redan åtgärdats.

Höjd bensinskatt

Regeringen vill höja bensinskatten med omkring 60 öre. Klimatutredningen uppskattade att 50 öres höjning av bensinpriset leder till en minskning av utsläppen med 0,4 miljoner ton.

Bioteknik 2: En vänsterlinje

Första delen i den här serien handlade om hur nya växter är en del av svaret på hur ett hur ett hållbart jordbruk kan se ut.

Den här andra delen skissar på en uppsättning bra vänsterlinjer om bioteknik, som handlar om en konflikt med kapitalet istället för med forskarna.

1. Vi behöver nya växter

Motståndarna till GMO berättar en i grunden konservativ story om miljöproblemen. Felet är inte att kapitalet håller oss tillbaka, utan handlar om att vi människor försöker med en massa nymodigheter. Då är svaret att göra tvärtom: vi slutar med det nya, och tar ett steg tillbaka innan vi ramlar nerför stupet.

I verkligheten är världen i full rulle nerför backen. Vi behöver försöka med alla verktyg vi har, för vi behöver helt nya sätt att göra saker.

Det gamla jordbruket var inte särskilt bra för vare sig människor eller ekosystem. Det höll ihop för att vi var få och undernärda. Det skulle aldrig kunna fixa den uppgift vi står inför: att producera bra mat till hela världen, utan att jordbruksytan kör över ekosystemen.

Nya växter är ett av de verktyg vi behöver, tillsammans med till exempel sänkt köttförbrukning och ett kunskapsintensivt jordbruk.

2. Satsa på patentfri forskning

Sätt istället frågan om patenten i förgrunden. Det här är växter vi vill kunna sprida fritt över världen. Kapitalets låsningar står emot fri kunskap – det är en tydlig politisk konflikt om ägande.

Det är en helt annan axel än GMO-frågan. Det finns många växter som förädlats med gamla metoder och sedan patenterats. USA införde till exempel patent för växter redan 1930.

gyllene ris

Gyllene ris togs fram med GMO-tekniken, och är fri från patent.

En hel del bioteknik är också fri från patent, av flera skäl:

 • Patent går typiskt sett ut efter 20 år. Det betyder att det börjar dyka upp fria versioner av de första populära GMO-grödorna.
 • Det pågår tappra försök att bygga upp en slags öppen källkod för frön. Hittills har det varit svårt att få till den knuten juridiskt, för att patent inte fungerar som upphovsrätt.
 • Inom syntetisk biologi finns det också ett tryck på att hålla kunskapen fri. Ett av skälen är att undvika den kvävande misstänksamhet de sett att GMO-forskningen fått utstå.

Politiskt kan vi ge stöd till den utvecklingen på flera sätt:

 • Driv på för större forskningsanslag och knyt dem till krav på att växterna ska kunna användas fritt.
 • Arbeta för att internationella avtal ska göra undantag för bioteknik med stor betydelse för t ex klimatet, på samma sätt som det redan finns undantag för mediciner.
 • Arbeta konsekvent för att begränsa vilka former av bioteknisk kunskap som kan låsas med immaterialrätt.

Vi behöver ta ett fast sikte på en värld där kunskapen är fri att använda, samtidigt som vi ser varje fråga pragmatiskt. Vi behöver steg för steg bygga upp bättre former av stöd till forskningen, som medvetet trycker bort de former där kunskapen inte är fri.

Det här är något helt annat än den patentkritik som dyker upp bland de som vill förbjuda hela tekniken. Deras syfte är inte att släppa kunskapen fri, utan att misstänkliggöra ett helt forskningsfält. Därför är GMO-motståndet fullt av hittepå-kritik, som till exempel det helt grundlösa påståendet att småbönder skulle stämmas i domstol för att GMO-grödor blåst in på deras fält.

Styrkan i patentkritiken – det som gör att den hittar stöd hela vägen bort till The Economist – är att sakargumenten är robusta. Den som är ute efter fri kunskap behöver inte hitta på.

Patent är dåligt för grödor av samma skäl som det är dåligt för helt andra produkter. Varken mer eller mindre. Du är inte förslavad för att du köpt patenterad hårdvara. Indiska bönder är inte förslavade för att de köper patenterad säd. De vet vad de håller på med.

Istället för att tänka att de saknar både makt och kunskap, borde vi stödja dem i det de gör: att i stor skala piratkopiera den bioteknik de ser fördelarna med.

3. Reglera växter, inte processer

Det kommer förstås finnas situationer där vi ställs inför vägval, för att det finns både för- och nackdelar med en ny växt. I en del fall kommer folk vara oense. Det är samma sak som med programmering: den kan användas för att bygga såväl Wikipedia som NSA:s övervakningsprogram.

För att reda ut de situationerna behöver vi lagar som handlar om vad den nya växten skulle betyda för till exempel den biologiska mångfalden eller klimatet. De behöver kunna hantera att gammal teknik kan vara allvarligt miljöskadlig – som vi ser med till exempel kompostering eller nötkött. För- och nackdelarna med ny teknik behöver därför kunna jämföras med problematiken att vi fortsätter som vanligt.

Lagar som handlar om vilkens sorts växtförädling som använts är däremot något helt annat. Det är som att vi skulle bygga regleringar av nätet kring vilket programmeringsspråk som använts, istället för krav på till exempel integritet.

Det finns ett konsensus i forskningen kring att de GMO-grödor som finns på marknaden idag inte är mer problematiska för vare sig hälsa eller miljö än andra grödor. Tvärtom har de ofta stora fördelar. Det är samma sorts konsensus som det kring klimatförändringarna.

Den nya tekniken ger oss mycket mer precis och medveten växtförädling. De gamla teknikerna är mer som att skaka en burk med DNA och se vad som kommer ut.

Det gjordes ganska nyligen en utmärkt översikt över forskningen de senaste tio åren, som passar bra för den som själv vill få en känsla för forskningsläget. Den är tyvärr inlåst bakom en betalvägg, men skicka gärna ett mail om du vill läsa den.

Många länder, tyvärr också Sverige, har trots det skrämts till att hålla sig med en tungrodd särreglering av just GMO-grödor. Möjligen var det förståeligt för tjugo år sedan eller så, då vi visste mindre. Idag är det en form av lagstiftning som har överlevt sig själv. Det får den absurda effekten att forskare drivs tillbaka till gamla, sämre metoder.

Vi behöver en ny reglering, som utgår från växternas egenskaper och situationen där de används. Den behöver bygga på en förståelse av den situation vi är i: att jordbruket behöver ta ett stort utvecklingssteg framåt för att vara hållbart i längden.

Dags för självprövning

Det är dags för en självprövning i bioteknik-frågorna. Peter Singer, djurrättsfilosofen från Australien, är en av de före detta motståndare som tagit det steget:

”Genetically modified crops are now grown on about one-tenth of the world’s cropland, and none of the disastrous consequences that we Greens feared have come to pass.”

Vänstern behöver dra ett tydligt streck i sanden. Sluta hämta argument och linjer från de som vägrar lyssna på forskningen. Det finns inte en särskild naturvetenskap för vänstern.

Däremot finns det målsättningar som skiljer vänster och höger. De behöver formuleras så skarpt det går:

 • Vi kommer vilja utveckla och sprida växter som svarar mot de skarpa och radikala klimat- och miljömål vi vill se. Bolagen kan inte se längre än till vilka växter det går att tjäna pengar på.
 • Vi kommer vilja ta fram växter som kan betyda mycket för att ta världen ur fattigdom. Bolagen prioriterar efter var de har sina största marknader.
 • Vi kommer vilja sprida kunskapen fritt. Bolagen skulle föredra att bygga biotekniken full av små murar och monopol.

Det är politiska skillnader som handlar om helt andra saker än att förfalla till att döma ut forskningen. Tvärtom kommer forskarna ofta stå på vår sida i de här konflikterna. Det är de diskussionerna vi borde driva. Vänstern behövs i biotekniken!

Läs mer

Bioteknik 1: Världen behöver bättre växter

Från ett klimat- och miljöperspektiv finns det stora fördelar med bioteknik. Problemet är patenten, inte att vi utvecklar nya växter. Vänsterpartiet borde därför sluta trassla in sig i anti-forskningslinjer, och istället formulera en skarp kritik av hur kapitalet står i vägen. Världen behöver ett brett och fritt användande av de här kunskaperna.

Det är slutsatserna i den här artikeln, som är i två delar. Den första delen handlar om de fördelar världen kan dra av att utveckla nya växter. Den andra delen är en skiss på vänsterlinjer i de politiska frågorna kring biotekniken.

Nya växter

Människan har sysslat med växtförädling i tusentals år. Genom att spara och fortsätta odla de växter som utvecklats på ett sätt vi gillar, har vi styrt deras utveckling.

morot majs banan

Morot, majs och banan, innan vi förädlade dem.

Det vi uppfattar som ”naturliga växter” är långt, långt från de ursprungliga vilda växter de en gång var. Från att vara marginellt ätliga, har vi byggt om dem helt för att svara på det vi behöver.

Ekosystemen har varit en utvecklingsmiljö där det ofta varit en stark överlevnadsfaktor att vara svårätlig. Med jordbruket byggde vi istället upp en utvecklingsmiljö som gynnade de egenskaper som är goda sidor från människors perspektiv.

Syntetiska grönsaker

Sallad, broccoli och andra grönsaker vi uppfattar som naturliga är medvetna förädlingar av samma växt.

På det sättet har vi kunnat utveckla växter som ger oss mycket vi kan äta per yta. Skulle vi försöka gå tillbaka till en ”naturlig” linje och bara äta originalväxter, skulle resultatet vara en miljökatastrof. Det skulle kräva en drastisk expansion av jordbruksytan, på de vilda ekosystemens bekostnad.

Med den nya biotekniken kan vi kan växtförädla mycket mer medvetet. Istället för att skaka om hela DNA-burken och ta vara på de nya växter som råkar vara bättre, kan vi förändra växternas egenskaper medvetet och precist.

Den här artikeln kommer handla om hur mycket som händer med biotekniken. Först kommer den gå igenom tre stora fördelar vi kan se redan idag med en klok användning av bioteknik: mindre bekämpningsmedel, högre näringsinnehållet och lägre ytbehov i jordbruket. Sedan kommer den ta upp helt andra användningsområden, både i och utanför jordbruket.

1. Minska behovet av bekämpningsmedel

Omkring hälften av den bomull som odlas världen över idag är s k Bt-bomull. Det är sorter som kan försvara sig själv mot insektsangrepp mycket bättre än de gamla bomullssorterna. Vi hittade det sättet att försvara sig hos en marklevande bakterie, och kopierade den till en ny sorts bomull.

Resultatet har varit en skarpt sjunkande användning av bekämpningsmedel mot insekter. Det har varit vanligt att bomullsfält med de nya sorterna kunnat sänka sin förbrukning med 5080 procent. Växterna klarar sig själva.

För de som arbetar i jordbruket har det betytt att mycket färre människor förgiftas av bekämpningsmedel. Bara i Indien handlar det om en skillnad på flera miljoner fall varje år. Därför piratkopieras den också friskt.

Den nya bomullen har ökat den biologiska mångfalden kring odlingarna, samtidigt som bönderna får ut mer bomull på samma yta.

Bt-majs är en annan vitt spridd användning av samma teknik, med samma sorts goda utfall. I USA var t ex förbrukningen av bekämpningsmedel mot insekter på majsodlingarna år 2010 en tiondel av vad de var år 1995, till stor del tack vare biotekniken.

Det här är förhoppningsvis bara början. Växter som idag skyddas med bekämpningsmedel, kommer istället kunna skyddas med resistens. Forskare i Storbritannien har t ex tagit fram potatis som är resistent mot mjöldagg.

2. Förbättra näringsinnehållet

Biotekniken används ibland för att bredda näringsinnehållet i olika vanliga grödor, t ex genom att lägga till järn i hirs eller bönor. En lite kul tillämpning är lila tomater, som innehåller antioxidanter från blåbär.

lila tomater

Lila tomater, med antioxidanter från blåbär.

Gyllene ris är en patentfri rissort försedd med betakaroten. Tanken är att förebygga A-vitaminbrist, en av de värsta bristsjukdomar som finns. A-vitaminbrist gör att 350 000 barn förlorar synen varje år, och 670 000 barn under fem år omkommer.

Brist på A-vitaminer skördar t ex i storleksordningen 3 miljoner liv om året, och leder till blindhet hos barn och gravida kvinnor. Vi behöver alla tänkbara medel för att förändra det.

Kan vi få stor spridning på de här rissorterna, som är helt patentfria, sätter det ett helt nytt verktyg i händerna på bönderna. De skulle kunna vara självförsörjande på A-vitaminer. Från ett socialistiskt perspektiv är det helt rätt väg framåt: utveckla de produktionsmedel vi äger tillsammans!

Den här striden pågår för fullt just nu i Asien. Samtidigt håller andra forskare på att utveckla A-vitaminberikade varianter av bananer och maniok, för att kunna arbeta på samma sätt på annat håll.

3. Minska jordbrukets ytbehov

Jordbrukets ytbehov är en av de stora frågorna för ett långsiktigt försvar av världens ekosystem. Ju större ytor vi är tvungna att bruka, desto trängre är utrymmet för vilda djur och växter.

jordbruk och regnskog i brasilien

Jordbruk och regnskog i Brasilien

Ser vi tillbaka historiskt är det uppenbart hur stor roll teknisk utveckling i jordbruket spelar för det. Säg till exempel att avkastningen i jordbruket skulle ha stannat på 1960-talets nivåer. Då hade vi behövt en dubbelt så stor jordbruksyta som vi har idag för att få fram den mat vi producerar. Sänkt utveckling i avkastning per yta får på sikt mycket stora konsekvenser.

FN-organet FAO räknar med att världen behöver öka sin livsmedelsproduktion med 70 procent till 2050. Det är en rejäl utmaning, särskilt som klimatförändringarna riskerar att försämra jordbrukets geografiska villkor.

Det finns mycket att säga om det, men en uppenbar slutsats är att vi kommer behöva arbeta på alla fronter samtidigt. En av de fronterna är att fortsätta utveckla bättre växter. De senaste 50 åren har utvecklade grödor bidragit med nästan 1 procents ökning varje år av produktiviteten i världens jordbruk.

Hittills har GMO-tekniken i första hand använts till annat än just höjd avkastning. Trots det har den betytt en hel del. En studie från 2014 kom t ex fram till att den ökade avkastningen från GMO-grödorna har sparat 13 miljoner hektar land – en yta stor som Grekland.

Det finns flera tänkbara genombrott i horisonten. Majs och sockerrör har till exempel en betydligt effektivare fotosyntes än ris och vete. Därför försöker forskare ta fram ris- och vetesorter som kopierar det, med förhoppningen att det på sikt ska kunna öka avkastningen per yta med uppåt 50 procent.

Växter och programmering

Biotekniken kan jämföras med programmering. Precis som programmeringen en gång gjorde, öppnar biotekniken ett helt nytt fält för teknikutvecklingen.

Precis och medveten växtförädling går att använda i stort och smått, för att ta sig an vitt skilda sorters problem:

 • växter som drar till sig metallföroreningar genom rötterna, för sanering och metallåtervinning
 • odlad omega-3 som kan minska trycket på fiske
 • ris, vete och majs med lägre behov av gödsel, för att de fått baljväxternas förmåga att hämta kväve ur luften
 • träd som kräver mindre energi för att bryta ner i produktionen av papper eller biobränslen.
 • äpplen som håller längre utan att bli bruna

Vi har bara sett början på nyttan med biotekniken – och redan det är djupt hoppingivande. Att försöka förbjuda GMO-forskning är en lika märklig linje som att vilja sluta med datorprogrammering. Det är att försöka stanna utvecklingen i en tid full av problem som behöver lösas.

Ta ett av de senaste exemplen: en sorts ris som sänker utsläppen av metan. Vi vet att jordbruket står för en stor del av världens klimatutsläpp, och att de utsläppen kommer vara bland de svåraste att sänka. Skulle vi i det läget försöka stoppa utvecklingen av de växter jordbruket behöver?

Biotekniken är större än GMO och jordbruk

Hittills har vi framförallt pratat om GMO-grödor som används i jordbruket. Biotekniken är större än så:

 • Vi använder GMO-tekniken för att producera läkemedel, bland annat insulin.
 • Vi skulle kunna skydda vilda växter, som med försöken att få tillbaka kastanjeträd i USA genom att ge dem resistens från asiatiska kastanjeträd
 • Det pågår framgångsrika försök att hejda malaria och denguefeber med hjälp av sterila moskiter.
 • En möjlighet på sikt är att göra det omöjligt för moskiter att sprida t ex malaria med hjälp av gene drives.
 • Syntetisk biologi är ett sätt att använda celler som små fabriker. Det används hittills bl a för att ersätta palmolja och tillverka läkemedel mot malaria.

Ett förbud mot GMO skulle inte bara stänga en av de vägar vi behöver för att utveckla ett hållbart jordbruk. Det skulle också slå undan fötterna för mediciner både här och i fattiga länder. Breda forskningsfält med stor betydelse för framtiden skulle tvingas stänga.

Ta diskussionen om odlat kött, som skulle kunna visa sig vara ett av de stora civilisatoriska framstegen i vår tid. Det är ett av få tänkbara scenarion där vi i stor skala kan komma ifrån djurhållningens klimatutsläpp – förutom alla andra fördelar. Vi kommer med all sannolikt behöva en hel uppsättning biotekniska metoder för att ta oss dit.

Vänstern behöver ta ett stort steg tillbaka och se efter vad det är för position vi ställt oss i. Det här är ett av de misstag som kommer av att vi gjort det enkelt för oss och kopierat andras ställningstaganden, där vi hade behövt en självständig analys.

I det här fallet ställde vi oss bakom politik som drar forskarna och kapitalet över samma kamm. Vi behöver bryta helt med det, och tvärtom börja synliggöra kapitalets konflikter med forskningen. Det är det nästa inlägg kommer handla om.

Läs Bioteknik 2: En vänsterlinje >>

Ekoeko-gruppens slutrapport snart här

Snart släpps ekoeko-gruppens slutrapport! Själv har jag suttit i gruppen sedan 2013. Under åren har jag publicerat en hel del som knyter an till det arbetet här på bloggen (se taggen klimat) och en del av de texterna finns i en eller annan form med i slutrapporten.

Överhuvudtaget tycker jag att det har blivit en rapport full av bra saker, och jag hoppas den gör stort avtryck i vänstern och Vänsterpartiet. Det finns punkter där jag tycker att slutrapporten har en för svag linje i klimatfrågan. Sett till helheten tror jag samtidigt att den kommer vara ett stort steg framåt, som gör vänstern mer hemmastadd med att prata om klimatförändringarna.

Slutrapporten släpps på ett seminarium den 1 september:

Behovet att anpassa den ekonomiska politiken till de ramar som sätts av klimat och ekologi är akut. Samtidigt har miljödebatten allt för ofta saknat ett vänsterperspektiv som ser det ekonomiska och sociala.

2012 tillsatte Vänsterpartiet en arbetsgrupp för att utveckla partiets politik sett till hur det ekonomiska och ekologiska hänger samman.
Gruppens slutrapport kommer att utgöra grund för ett punktprogram som Vänsterpartiets partistyrelse lägger till kongressen i maj 2016.

Vi vill bjuda in dig till ett seminarium där rapporten presenteras och diskuteras av delar av arbetsgruppen tillsammans med miljö- och vänsterdebattörer. Välkommen!

Tid: Tisdag 1 september, kl. 13.00–16.00

Plats: Riksdagen, Ledamotshuset, L4-17, entré Mynttorget 2, medtag id-handling för inpassering i entrén.

Obligatorisk anmälan sker till Åsa Örtengren på asa.ortengren@riksdagen.se senast den 28 augusti.

Jonas Sjöstedt, partiordförande, inleder om idédebatten i Vänsterpartiet. Därefter presenterar Anna Hövenmark, ekologisk-ekonomiska arbetsgruppens sammankallande, huvuddragen i rapporten.

Rapportens innehåll diskuteras därefter av följande panel:

Marie Engström, tidigare riksdagsledamot (V) i skattefrågor och ledamot i arbetsgruppen
Johan Hall, näringspolitisk utredare, LO
Lina Hjorth, ekosocialist, ledarskribent på tidningen ETC
Jens Holm, miljö- och klimatpolitisk talesperson (V) och ledamot i arbetsgruppen
Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen
Birger Schlaug, debattör, författare och tidigare språkrör Mp

 

Flamman – dra ett streck i sanden!

Vi vet alla hur det kan se ut. Du sitter en kväll sent innan deadline och ska få ihop några tusen tecken om att det var fyra år sedan Fukushima.

Du skulle förstås kunna se till den samlade forskningen. En enkel sökning på WHO:s hemsida visar att strålningsdoserna var mycket låga. På sikt kommer det kanske visa sig att de som bodde närmast olyckan har något förhöjda cancerrisker. Effekterna på ekosystemen är helt marginella.

Samtidigt, det skulle ta halva artikeln att komma tillbaka till grundstoryn: att kärnkraft trots det är en teknik uppstigen från helvetet. Då är det svårt att inte stänga det spåret, för att istället börja tråla nätet efter en lite mer kittlande sanning.

Varför inte jämföra med en av 1900-talets största krigsförbrytelser? Skriv att olyckan ”motsvarade 168 Hiroshimabomber”. Just do it, säger en röst. OK, det är kanske är en siffra ingen forskare värd sin labbrock skulle skriva under på. Samtidigt, den matchar grundstoryn så mycket bättre än FN-spåret!

Flamman – det går att dra ett streck i sanden. Du är en stark tidning som kan bättre. Här är en enkel trestegsmetod:

 1. Sätt ett sammanhang. Ha WHO:s statistik om storleksordningarna på världens olika hälsorisker i bakhuvudet.
 2. Förstå vad som triggar dig. Riskpsykologin har bra svar på varför vi dras till just tanken på den stora atomfaran.
 3. Vid akut risk för tokpublicering, ring en forskare först!

Flamman skulle kunna vara den som granskar när vänstern tappar markkontakten med forskningen, istället för att heja på. Många i just den här läsarkretsen fick sin bild av Fukushimaolyckan från alarmister och kvacksalvare, utan att vänsterns intellektuella förmått reagera. Det finns en story att publicera där.

Till sist: har du ett starkt psykologiskt behov av att rapportera om den smygande döden från det moderna samhället, pröva luftföroreningar!

Stabil forskning från WHO visar att luftföroreningar utomhus dödar 3-4 miljoner människor varje år. Omkring 5000 av dem är i Sverige, bland annat orsakat av Finlands gamla kolkraftverk. Japans dramatiska ökning av fossileldningen sedan de stängde all kärnkraft ser ut att orsaka lågt räknat 500-1000 dödsfall om året.

Japans elproduktionÄr det för vardagligt att folk hostar sönder sina lungor? Börja täcka klimatförändringarna konsekvent! Över 150 000 döda varje år redan nu, många fler framöver. Att Japan ”drog rätt slutsats”, som det stod i artikeln, betydde att de skrotade sitt ambitiösa klimatmål på 25 procent lägre utsläpp. Det nya målet är 4 procent högre utsläpp.

Den bästa medicinen mot spekulationssurfande på nätet är att hålla ett fast tag i världsproblemen. Go Flamman, du är större än det här!

Tio punkter om tillväxtkritiken

Vi har diskuterat tillväxtkritik till och från i ekoeko-gruppen. Inför mötet på torsdag satte jag mig och bearbetade några gamla texter, och ut kom de här tio påståendena. All respons är välkommen!

1. BNP-begreppet säger lika lite om miljöförstöringen som det gör om människors levnadsstandard.

2. BNP skulle fortsätta växa även med ett radikalt klimatavtal. Det skulle möjligen innebära ett stort hack i BNP-tillväxten, men en begränsning av resursuttaget skulle inte betyda att det uppstår något slags tak för hur högt BNP kan bli.

3. Samma sak gäller människors levnadsstandard. Vi kommer alltid kunna förbättra våra livsvillkor genom att fortsätta utveckla vår organisering, teknik, självförståelse, kultur osv. Den hållbara vänsterpolitik vi förespråkar skulle öka takten i förbättringen av människor levnadsstandard. Den skulle med all sannolikhet också betyda att BNP-tillväxten ökade.

4. Världen styrs inte med målet att maximera BNP. Kapitalets mål är att maximera vinsten, och det går ofta ut över BNP-tillväxten. Till exempel underinvesterar vi idag i utbildning, forskning och infrastruktur för att kapitalet föredrar verksamheter där avkastningen i högre grad hamnar hos just dem. Arbetslösheten är ett annat exempel, där kapitalet föredrar en lägre BNP-utveckling för att det ger dem en större del av kakan.

5. Ett grundläggande problem med tillväxtbegreppet som välfärdsmätare är att det försöker ta fram en enkel linje över hur allt blir bättre eller sämre. Vi behöver snarare kvalitativa begrepp, som ekonomisk utveckling och levnadsstandard, som öppnar för att det går att ha det bra och dåligt på olika sätt. En sån utgångspunkt öppnar också för demokratisk debatt: hur vill vi prioritera?

6. Därför är det inte ”en bättre siffra att mäta” som är vägen ut ur tillväxtideologin, även om de diskusisonerna kan vara ett steg på vägen. Det som framförallt behövs är att ekonomidebatten knyts närmare de konkreta frågorna: koldioxidutsläpp, energianvändning, livsmedelsproduktion, fördelning, arbetstider.

7. Att skriva av de fossila tillgångarna i marken skulle kunna utlösa en global kapitalistisk kris, beroende på hur det genomförs. Men tanken att ”kapitalet krisar om vi ställer om” missar att kapitalet med all sannolikhet krisar om de får köra på som de vill också.

8. Det som däremot är riktigt och viktigt i tillväxtkritiken är att den offentliga diskussionen präglas av en andefattig och verklighetsfrämmande tillväxtideologi. Kapitalet har inget överdrivet starkt intresse av att stärka tillväxten, men däremot av att stärka tillväxtideologin. Den ger en bild av att ekonomins centrum är det som händer i företagen, och skjuter diskussionerna om vad vi vill med produktionen åt sidan.

9. Vi behöver både underminera tillväxtideologin och visa att det är vänstern som står för de långsiktiga investeringarna i ekonomisk utveckling.

10. Den kloka konkretiseringen av tillväxtkritiken i politiska förslag är arbetstidsförkortning, och egentligen ingenting annat.