V-debatt om datalagringen

Dagens Flamman publicerar en debattartikel av Anders Örbom och mig om Vänsterpartiet och datalagringsdirektivet. Skulle vara roligt med kommentarer!

Frågan diskuteras i Vänsterpartiet. Vad som kommer ut av det vet jag inte, men det verkar inte vara några låsta positioner. Vi hoppas att den här debattartikeln kan bidra till att det kan komma något gott ur den här härvan.

– – – – – –

Uppgörelsen om datalagring är ett nederlag

Den rödgröna uppgörelsen om datalagringsdirektivet visar att Vänsterpartiet saknar en strategi för integritets- och nätfrågorna. Trots att de förts upp som ett prioriterat område i valplattformen finns ingen klar tanke om vad som ska förhandlas, hur vi ska bygga allianser eller hur vi ska kommunicera frågorna.

Överenskommelsen innebär i sak att Sverige kommer tvinga operatörer att spara detaljerad information om sina användares kommunikation. Det är en viktig byggsten i det övervakningssamhälle som håller på att etableras.

Vi hade, som många andra, förutsatt att Vänsterpartiet var beredd att vägra implementera direktivet. Sverige kan hävda att det inte är förenligt med Europakonventionen om mänskliga rättigheter, och skicka tillbaka den frågan till EU-domstolen. Så kommer andra länder göra, med uppbackning av rörelser över hela Europa, eftersom frågan är central för nätets frihet.

Kort sagt: finns det något direktiv där förutsättningarna är goda för att bråka, är det datalagringsdirektivet. Vänsterpartiets EU-kritik och ambitionerna i valplattformen borde göra linjen självklar. Kanske kan vi hitta en del av förklaringen till det märkliga ställningstagandet genom att se till de problem som uppstod i kommunikationen kring överenskommelsen.

För det första signalerades det aldrig att det pågick förhandlingar. De skedde i slutna rum, tills resultatet plötsligt trumpetades ut. Rörelsen fick aldrig en chans att vare sig pressa Socialdemokraterna eller backa upp oss med argument.

För det andra möttes alla som kommenterade uppgörelsen med tystnad. Vänsterpartiets representanter deltog inte i kommentarsfälten på några bloggar, och Twitter användes som en tjänst för pressmeddelanden.

För det tredje fanns inget genomtänkt, koordinerat budskap. Vänsterpartiet signalerade först att Piratpartiet hittade på när de skrev att vi var på väg att vika oss, sedan att vi vikit oss i en kompromiss, och till slut att vi aldrig hade tyckt att det gick att vägra från första början.

Det här duger inte! Vänsterpartiet skulle kunna spela en viktig roll i de här frågorna. Vi kan göra saker PP inte kan, som att koppla övervakning och otrygghet på arbetsplatserna. Vi kan vara en språngbräda för att föra upp nya frågor på dagordningen. Det går, men det kräver strategi och kommunikation. Utan en aktiv närvaro i sociala medier är det svårt att bygga vare sig förtroende eller entusiasm.

Direktivet är ett initiativ från den förra regeringen och Thomas Bodström, så naturligtvis hade det varit svårt att få det rödgröna samarbetet på en vägran-linje. Däremot hade vi kunnat hålla frågan öppen tills vidare, för att se om datalagringen en dag kan få samma debattutrymme som FRA och Ipred.

Problemet är inte heller kompromisser i sig. Tvärtom, förhandla fler av nätfrågorna! Använd trycket från Piratpartiet: Sahlin har allt att förlora på att vi och Miljöpartiet förlorar en procent väljare eller två dit. Det vi har att bevisa innan valet är att vi kan förmå S att backa – det är där vi ifrågasätts.

Var ärliga om misslyckandet med direktivet, dra slutsatser av det som hände och gör den processen till ett första steg mot framgång. FRA-frågan är spelbar, liksom Ipred och fildelningen. Uppgiften måste vara att se till att det rödgröna samarbetet gör utfästelser som tydligt visar att det bara finns ett regeringsalternativ för de väljare som värnar om nätets frihet.

Mikael von Knorring
Anders Örbom

22 tankar på “V-debatt om datalagringen

 1. Problemet folk ser utåt sett med vänsterpartiet är att dom inte skulle komma på tanken att rösta imot socialdemokraterna och rösta med borgarna i något förslag V själva är imot.

  Där påstår ju PP att dom skulle kunna fälla en sittande regering om dom kommer in i vågmäster roll om dom inte får sin vilja igenom.

  Sedan är väll problemet att dom 7 stora partierna inte tagit till sig nätets kraft, att kunna mobilisera personer över hela världen och landet på kort tid utan att anlita dyra pr byrårer eller påkostad reklam kampanjer. Visa politiker ser ju nätet som en leksak man kan ta i från olydliga personer, Se på FRA debatten, den hade ju inte fått stora propoptioner om de inte varit för att det blev en ”bloggbävning”

  Se i burma och iran under protesterna, tibet(?) hade de inte varit för internet hade mycket inte nått den stora massan av människor, internet har blivit ett sätt att kunna gå runt regimers censur. Och det är ju sakta men säkert på väg att hända inom ett censurat europs förenta stater.

 2. Pros: Men vilken fråga tänker du på där borgarna skulle ha en bättre nätpolitik än de rödgröna? Alliansen vill också genomföra datalagringsdirektivet till exempel. Det här med ”fälla regering” förutsätter ju på något sätt att man kan få till ett bättre alternativ, och något sådant är verkligen inte alliansen som genomfört både FRA och IPRED. För mig framstår kampen för att få in de rödgröna på ett så bra spår som möjligt som den enda framkomliga vägen, inte en idealsituation så klart men inte hopplöst heller.

 3. Säger inte att alliansens nätpolitik är den som bäst, men inte häller rödgröna har bästa allternativet i dax läget.

  Jag håller med om att fälla en regering för dålig internet politik , för att få en annan regering med liknande syn,, är som att välja mellan pest eller kolera.

  Se på alla kreativa människor som använt nätet för att dom är drivande och vill förbättra saker eller kommit på en enklare lösning. Zettergren(skype) svartholm/sunde (piratebay) eller personerna bakom spotify(även om man kan ha åsikter om det programet, men det är en annan diskution) Hackers som visar att alla system går att kom in i. menar nu inte dom som vill sabba utan dom som bara vill skyrta att dom kommit in i ett system. DVD jon som knäckte region spärren på dvd spelarna och iphone.Zuckerberg som skapade facebook.

  Det är ju sådana personer som driver utvecklingen framåt. Problemet är väll att många politiker till hör en äldre generation 40,50 o 60 talister. och att det inte finns så mycket ungt blod inom politiken som verkligen ser potensiallen med att använda internet i san anda att bygga nya kontaker och få nya ider.

 4. Det där kan man diskutera tänker jag – givet strama regler för att operatörerna inte får spara uppgifter mer än nödvändigt, så kanske det går att hitta sätt för polisen att få ut uppgifter kopplade till t ex gårdagens mord under rimliga former.

 5. Ja, och det är väl just det uppgörelsen som gjordes mellan dom röd-gröna handlar om. Nu har vi ett ”tvångsmedel” som kan användas hur som helst, vi behöver lagstifta kring det. Lagringstider är bara en fråga. Viktigare är regleringen kring när polisen kan få ut material etc. Borde inte fokus riktas mot den frågan eftersom vi alla vet att uppgifterna redan sparas. Det är väl egentligen inte själva sparandet som är problemet?

 6. Klart vi behöver lagstifta! Gärna skarpa regler för när uppgifter måste raderas, och för vem som kan få ut uppgifter och på vilka villkor.

  Men jo, själva sparandet är problemet. Byggs det upp databaser om folks liv kommer de förr eller senare att användas. Därför blir en lagstiftning som handlar om att operatörerna måste spara uppgifter si och så länge en byggsten i övervakningssamhället.

 7. Fast, jag tycker att det är ett bekymmer att uppgifterna sparas utan gallringskrav. Jag tycker att det är lite förenklat att bara säga att vi byger nya register. Alla dessa register finns redan och dom används. Hur ska vi få ordning på det?`

 8. Jovisst, databaserna finns, men för att kunna få ner omfattningen på dem måste vi ju börja med att vägra ett direktiv som tvingar operatörerna att bygga ut dem? En implementering av direktivet har ju inga fördelar men uppenbara nackdelar om det är målsättningen.

 9. Alltså, föredlarna är väl att det blir gallringsregler, regler kring när polisen kan begära ut uppgifter, tillsyn och en prissättning på när uppgifterna hämtas ut som är hemul tillexempel. Databaserna kommer inte at försvinna, det är sjävklart. Jag är glad för det. Förra veckan fick jag en felaktig faktura från telefonbolaget – då var det ganska bra att jag kunde be bolaget skick över en spec från de senaste två månaderna. Jo, visst finns det fördelar, men också nackdelar – det är sjävklart.

 10. Återigen, de reglerna behöver vi inte direktivet för att genomföra. Ingen argumenterar för att förbjuda operatörerna att ha databaser, eller för att de ska få göra hur de vill. Konfliktpunkten ligger i om vi ska ha en lag som tvingar dem att bygga ut databaserna.

 11. Precis, att det i olika omfattning sparas trafikdata redan idag förbättras ju på inget sätt av direktivet. Operatörer i olika länder har ju varit emot direktivet eftersom det skulle tvinga dem att införskaffa tekniska resurser för att spara betydligt mer än de gör idag så jag tycker inte det är helt korrekt att tala om att ”datan sparas ju ändå”. En reglering av hur det som i någon mån måste sparas kortare tider av tekniska skäl ska få användas vore ju absolut önskvärt. Det vore en snygg kontring att säga nej till direktivet men istället presentera förslag på en rättssäker sådan lagstiftning.

 12. Vad är en rimlig tid? Varför kan man inte använda direktivet för att skapa just en sådan reglering? Kan det vara så att bolagen ser sig förlora den inkomst det innebär när dom köpslår om uppgifter med polisen?

  För övrigt, vem bestämmer vad som är off topic? Jag ställer bara lite följdfrågor som jag tycker är relevanta.

 13. Off-topic betyder inte att det inte är intressant, kör på. Vad betyder ”använda direktivet” i det här sammanhanget? Finns det nåt som hindrar oss från att stifta bra lagar utan direktivet?

  För mig betyder rimlig tid så lite tid som möjligt, som sagt. Det är omöjligt om vi inte vägrar direktivet.

 14. Fast, som konsument vill jag att bolagen sparar så länge att jag kan klaga på en faktura till exempel. Jag hörde i helgen att något bolag sparade uppgifter i en vecka. Det skulle innebära att jag inte kunde begära ut en spec när jag tycker att jag blivit felfakturerad vilket jag faktiskt gjorde senast förra veckan.

  Självklart kan vi stifta bra lagar utan direktivet men när det nu (tyvärr) finns på plats är frågan om man kan vrida så pass att det blir en fördel. Alltså, att man kan miniminlagstifta och att segern är debatten som gjort att det inte blir fråga om en tvåårig lagring. Sedan är väl den allra viktigaste frågan – när får rättsvårdande (och kanske andra) myndigheter begära ut material. Det är ju en oreglerad fråga idag vilket är väldigt problematiskt enligt min humbla åsikt.

  Om det skulle gå att lagstifta på det sättet att man hittar en sådan balans och därutöver gör en översyn internationellt, har inte famgång nåtts då?

 15. Det kokar väl ner till två saker:
  a) om frågan om direktivet är på plats och det bara är att följa det, eller om det finns politiskt utrymme att vägra,
  b) om det går att få till en någorlunda balanserad lagstiftning även givet direktivet.

  Personligen ser jag inte att ett krav på att operatörerna minst måste spara användaruppgifter si och så länge, för att staten ska kunna kika på dem, kan bli något annat än en byggsten i övervakningssamhället. Det går över en klar kvalitativ gräns. Därför vill jag gärna ta fasta på att flera andra länder vägrar införa direktivet, och hänga på.

 16. Vad är svaret på fråga b då? Går det att få till en någolunda balancerad lagstiftning? Hur viktigt är det att reglera polisens verksamhet i förhållande till operatörernas lagring? (De flesta sparar ju utan gallring och under ganska långa tider idag, dessutom ofta utan skydd för utlämnande).

 17. Pingback: PPs behov av att stå ensamma « Vänsterteknik

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s