Integritetspolicy för elever

Ett av de verktyg Vänsterpartiet kan använda i nätfrågorna är lokalpolitiken. I många kommuner har vi t ex skrivit motioner om fri programvara, och det med framgång på många håll. En annan fråga vi skulle kunna väcka är kravet på att skolorna ska ha en tydlig integritetspolicy, som ger eleverna starka rättigheter. Det är också ett krav som kan drivas elevfackligt.

Här är en skiss på hur en sådan integritespolicy skulle kunna se ut, för att visa vilka frågor som väcks och ge förslag på linjer. Det är antagligen bäst att kommunen låter de enskilda skolorna formulera sin egen policy, men ska vi lägga motioner i kommunfullmäktige behöver vi ju veta vad vi är ute efter.

– – – – –

Integritetspolicy för skolans elever

Elevernas skåp ska inte öppnas utan deras godkännande. Samma princip gäller andra personliga tillhörigheter. Skolan ska till exempel undvika att läsa upphittade anteckningar, eller gå igenom information i telefoner.

Skolans datorer ska hanteras efter samma principer som brevhemligheten. Användningen av datorer och nätuppkoppling ska inte övervakas, och information om den ska inte lagras utanför den enskilde elevens kontroll, mer än vad som är tekniskt nödvändigt. Ingen ska få tillgång till en elevs lagrade information utan dennas godkännande. Det ska vara möjligt att koppla upp sig utan personlig inloggning.

Nättrafiken ska inte filtreras, med undantag för det samarbete många operatörer har med svensk polis för att blockera bilder på sexuella övergrepp mot barn.

Skolans elever ska ha goda möjligheter att utanför lektionstid använda datorer och nätuppkoppling för såväl skolarbete som sina egna intressen. Ingen ska fråntas sin möjlighet att använda datorerna eller nätuppkopplingen.

Alla ska kunna använda skolans lokaler. Förekommer det datoranvändning som skapar en oacceptabel situation för andra i skolan, ska skolan ta tag i det. Vid behov ska skolan tillsammans med eleverna ta fram förhållningsregler med krav på hänsyn till andra i skolan.

Eleverna ska ges möjligheter att diskutera och lära sig mer om olika perspektiv på personlig integritet, och hur vi som användare kan hålla kontroll över vår nätkommunikation.

Kameraövervakning i och kring skolans lokaler ska inte ske utan ett godkännande av eleverna, som beslutats i demokratiska former. Tidigare godkännande av eleverna ska kunna omprövas. Godkännandet ska gälla en specifik utformning av var kamerorna ska sitta, hur länge bilderna ska sparas och vem som ska ha tillgång till dem.

Integritetspolicyn gäller skolorganisationen. Rättsväsendet kan till exempel kräva tillgång till en elevs skåp eller lagrad information på ett datorkonto. Skulle det hända, ska eleverna informeras om vilka delar av integritetspolicyn som berörts.

– – – – –

Nån som har förslag på ändringar, fler saker som borde in? Nån lokalpolitiker som skulle vilja testa att lägga en motion, så vi får lite erfarenhet att bygga på? Nån ung vänstrare här som har bra koll på det elevfackliga kanske?

Kommunen skulle också på samma sätt besluta om integritetspolicy för sina anställda. Den enda fråga jag sett uppe på dagordningen hittills är filterfrågan. Det borde gå att hitta bra ingångar i TCO:s material om integritet i arbetslivet.

10 thoughts on “Integritetspolicy för elever

 1. Rent spontant tycker jag det känns som en mycket bra motion.

  Jag skulle skärpa formuleringen ”Skolan ska till exempel undvika att läsa upphittade anteckningar, eller gå igenom information i telefoner.” till ”Skolan SKA INTE läsa…” så att det blir tydligt, men jag antar att det var så som avsågs från början.

  I övrigt kommer jag inte på någon förbättring på rak arm, så det här är definitivt på rätt spår.

 2. Regler som innebär krav på den enskildes godkännande (som den angående öppnande av elevskåp) tenderar att föranleda rutiner med blanketter för att i förväg godkänna precis allt under obegränsad tid. Exempelvis skulle skolan kunna göra elevens godkännande av att skolpersonal får titta i skåpet till ett villkor för att alls lämna ut nyckel till skåpet (kryssrutan får plats på samma blankett som nyckelkvittensen, väldigt bekvämt). Skåpet blir därmed en villkorad förmån. Kan du undvika det på något sätt?

  Jag upplevde något liknande när jag var ledamot i Hyresgästföreningens styrelse, och blev (med underförstådd hänvisning till personuppgiftslagen) ombedd att lämna mitt skriftliga medgivande till att mitt namn återgavs på föreningens webbplats. Jag ansåg att något sådant medgivande inte var nödvändigt i och med att jag låtit mig nomineras och väljas till ledamot, och att medlemmarna hade rätt att veta vilka som satt i styrelsen. Konsekvensen av min vägran att skriva under den där blanketten blev att mitt namn visserligen återgavs bland styrelsens ledamöter på papper, men inte på webbsidan (som ändå bara var tillgänglig för inloggade medlemmar). Summa summarum: Om du inte ger oss ditt frivilliga godkännande, så utesluts du ur vår gemenskap. Nix frivillighet.

  ”Alla ska kunna använda skolans lokaler.” – Står det verkligen rätt där (”lokaler”)? Resten av texten handlar huvudsakligen om datorer. Är det datorsalarna som avses, eller verkligen alla skolans lokaler (inklusive aula, gymnastiksal och lärarkollegiets konferensrum)? Och vilka är ”alla”; är det alla elever, alla elever och lärare, eller precis vem som helst?

  • Haha, kul historia från HGF 🙂 PUL ställde verkligen till det. Ska kika på formuleringen! Poängen om lokalerna är att alla ska känna sig välkomna i datasalen, så det går säkert att formulera bättre.

 3. Även om jag inte är vänsterpartist utan piratpartist skulle jag vilja ha in några saker:

  1.Nätneutralitet! Skolan ska ses som en informationsförmedlare, även om man inte filtrerar kan man begränsa ner de sidor man vill ”censurera” till långt under modemhastighet så de i praktiken är oåtkomliga ändå.

  2.Förbud mot datalagring utöver vad lagen kräver. Det är inkluderades förvisso i andra stycket men det är ändå värt ett starkt förtydligande. Uppgifter ska inte lagras längre tid än det tar för en router att skicka iväg de data som ska routas (millisekunder)

  • Hmm – jag har inte hört talas om att strypa nätet som censurform på skolorna. Överlag tror jag ni som svarat ser dokumentet lite för mycket som en slags lagtext! Det kommer i vilket fall behöva vara de enskilda skolorna som utformar sin integritetspolicy, skulle jag tro. Därför är poängen inte att hitta formuleringar som är omöjliga att ta sig förbi, utan tydliga tankefigurer som pekar åt rätt håll.

   • Om texten antas av en kommun är det så klart så att folk kommer att läsa den och försöka tolka vad den innebär. Detta kommer inte sällan vara för att kunna kringgå motionens egentliga syfte. Skolpersonal vill sällan se sin makt begränsas. Därför är det nog klokt att vara extra tydlig.

    Även om det kanske blir skolorna som måste ta sin ”egen” policy är det en nog så viktig markör om kommunfullmäktige bifaller en sådan här motion. I praktiken måste det bli svårt för en rektor att ignorera det, särskilt om det finns ett yttre tryck från elever och föräldrar. Man kanske hoppas på för mycket, men det är ju bra om det finns något tydligt att hänvisa till.

 4. Några saker jag har en synpunkter på.

  * Elevernas skåp ska inte öppnas utan deras godkännande: Vilket med för att stökiga elver kan förvara vad som hälst i sitt skåp utan att lärarna kan göra något åt det. typ ciggareter, snus, narkotika, stick vapen mm.

  * Skolan ska till exempel undvika att läsa upphittade anteckningar, eller gå igenom information i telefoner: Om anteckning visar sig vara en fusk lapp med svar till ett prov, avsett att en klasskamrat i typ parallel klass ska få den?

  * Skolans datorer ska hanteras efter samma principer som brevhemligheten. Användningen av datorer och nätuppkoppling ska inte övervakas: Ta en vanlig kontors arbetsplats, nog förekommer vis övervakning, så att dom anställda inte porr surfar, ser på sidor som innehåller HMF, Laddar hem virus, hällre sitter på sidor typ facebook, blocket mm,som inte är jobb relaterade,

  * Det ska vara möjligt att koppla upp sig utan personlig inloggning: Att man har personlig inloggning det är ju till för att kunna se om man surfat på sidor som inte är förenligt med skolans polycy, att man inte laddar hem program som kan inne hålla virus,

  * KameraÖvervakning i och kring skolans lokaler ska inte ske utan ett godkännande av eleverna: Vad jag förstått är de med KÖ att man vill minska skadegörelsen både under och efter lektion tid. Och att då rådfråga eleverna för att sätta upp KÖ kommer ju möta motstånd.

  * Godkännandet ska gälla en specifik utformning av var kamerorna ska sitta, hur länge bilderna ska sparas och vem som ska ha tillgång till dem: Vart kamrorna ska sitta är ju lite som att råd fråga bank rånare/snattare vart man tycker banken/affären ska plasera sin övervakning för att man inte ska bli sedd. Där imot kan man ju föra diskution med typ elevrådet hur länge bilderna ska sparas och vem som ska få tillgång till dom.

  • Pros: Poängen med att prata integritet i skolan är att precis den där prioriteringen – där ineffektiv övervakning för att jaga små förseelser går före personlig integritet – är uppåt väggarna fel. Inget av de konkreta exempel du tar upp är allvarliga problem som kan förhindras med övervakning.

   Att människors vänjs vid övervakning som praxis på skolor och arbetsplatser bygger dessutom en acceptans för lagar som FRA och datalagringen.

   • Sa inte att övervakning hindrar problem på en skola/arbetsplats, utan var mer en annan synvinkel på saken, i dom olika punkterna ja tog upp.

    Att folk vänjs vid övervakning på skolor/arbetsplatser fram hävs bara som en ”säkerhet”, sedan kan ju all övervakning missbrukas i olika grad. Och att folk blir avtrubbade inför dom riktiga hoten.

    När information blir en handels vara och företag kan börja produkt placera saker dom vet du är intresserad av. Typ att man går för bi ett varuhus och får ett sms meddelande att just nu har butik X rea på ulltoffler. Eller att man blandar ”korten” som man gör med ACTA och gallo rapporten. där man smyger in klusuler om att ISParna ska vara moral polis. under föreväningen att få bort fysiska privat varor.

    Men uppenbarligen var övervakning ingen het fråga i valrölelsen. då den mesta handla om skatter, miljö och pensionärer. Även om PP gjorde allt för att få upp frågan och VP/MP gjorde små försök men inte ansåg den vara så viktig som deras kärn frågor.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s