3. Kol före kärnkraft

Skillnaden mellan kol och kärnkraft

Tyskland är mitt i energi- och klimatdebatten, för att deras energiomställning, Energiewende, är djupt dramatisk. De bygger mer vind- och solkraft än något annat land, men planerar samtidigt för en framtid full av kolkraft. Tyskland stänger istället sina kärnkraftsverk.

I en värld av adjektiv är det där ganska enkelt att rationalisera: säg att kärnkraften är ”smutsig”, att kolet också är smutsigt och att det därför går på ett ut. Miljöförbättring som miljöförbättring!"Vi ska inte demonisera kolet"Från ett klimatperspektiv ser siffrorna ut så här:CO2-utsläpp per energislagDen sammanställningen är från IPCC och jämför utsläppen över en typisk kraftanläggnings hela livscykel, inklusive allt från gruvdrift till konstruktion. Det är välgrundade siffror från en mycket bred forskning.

Fossil energi är det allt annat överskuggande problemet: kol ligger kring 1000 g/kWh och olja kring 800 g/kWh. Utsläppen från fossilgas brukar sägas vara lägre, men osäkerheten är stor och de faktiska klimateffekterna kan mycket väl vara större än kol.

Klimatvänliga alternativ har sina baksidor: det finns ingen helt oproblematisk energiproduktion. Utsläppen kommer bland annat från gruvdriften: vindkraftverk kräver stål och neodym, solpaneler kräver andra sällsynta mineraler, kärnkraftverk kräver uran.

Biomassa är svår att siffersätta: den innehåller allt från goda exempel till riktiga miljöbovar. Den brukar betraktas som klimatneutral per definition, eftersom det kol som frigörs när i förbränningen en dag kommer bindas i ny växtlighet, men på senare år har kritiken mot det synsättet växt sig stark. Ett problem är att klimatförändringarna avgörs här och nu, medan det kan ta 50 år för ny skog att växa upp. Ett annat är att själva avverkningen kan frigöra stora mängder koldioxid från marken.

Från ett klimatperspektiv faller energiproduktion i två distinkta grupper, de högutsläppande och de lågutsläppande, med biomassan som jokern i leken.

Några länders elproduktion

Typiskt sett är utsläppen från t ex trafiken ganska likartade mellan utvecklade länder, men just elproduktionens utsläpp skiljer sig drastiskt från land till land:Elproduktionens utsläppStaplarna visar elproduktionens fördelning på olika energislag (IEA, 2011). Siffran till höger visar elproduktionens utsläpp inom landet i gram per kWh (EEA, 2009).

Norge har så mycket vattenkraft att de alltid haft helt minimala utsläpp i elproduktionen. Sverige valde att komplettera sin vattenkraft med kärnkraft. Frankrike är det land som gått in för kärnkraft fullt ut, medan Tyskland i huvudsak byggde ut sitt kol. Danmark är känt som ett av de länder som satsat mycket på vindkraft. Polen bygger hela sin elproduktion på kol.

Två berättelser om Tyskland

Tyskland är bland de värre utsläpparna i Europa. Utbyggnaden av vind- och solkraft betyder inte heller att det där håller på att förändras. Den används istället helt till att ersätta kärnkraft.Tysklands elproduktion 2000-2011Statistiken är från IEA och visar elproduktionen i MWh per person. Den svaga tendensen till sjunkande kolförbrukning har tyvärr vänt igen de senaste åren.

Fortsätter de på linjen att kärnkraft stängs före kol, kommer utsläppen inte börja sjunka förrän någon gång efter 2020. I den mån de eldar mer problematisk biomassa för att ersätta kärnkraft riskerar utsläppen till och med att öka.

Just eftersom Tysklands elektricitet kommer att vila på kol för lång tid framöver, håller de på att bygga ett stort antal nya kolkraftverk som ska ersätta gamla. Typiskt sett byggs kolkraftverk för en förväntad livslängd på minst 50 år.

Därför finns det två starka berättelser om Tyskland i klimatdebatten:

 • Tyskland, landet som tappert bygger ut vind och sol mer än något annat land
 • Tyskland, landet som planerar för massiv kolkraft

Tyska linjen vs klimatlinjen

Diskussionen om kärnkraft och klimat kan sägas handla om ett vägval mellan två principiella linjer:

 • Den tyska linjen utgår från att det är kärnkraften som är vår tids ödesfråga. De stänger därför kärnkraft före kol.
 • Klimatlinjen utgår från att klimatet alltid ska gå först. Då går kol före kärnkraft.

Tysklands agerande är oförsvarbart. Att i den här historiska situationen stänga kärnkraft före kol är att helt vägra se att det står mycket större saker på spel. Världen har rätt att kräva att varje land har som första prioritet att stänga det fossila. Därför behöver vänstern stå upp för en konsekvent klimatlinje: kol före kärnkraft.

 


Det här inlägget är del 3 av serien 7 slutsatser om klimat & kärnkraft. Läs nästa del!

9 thoughts on “3. Kol före kärnkraft

 1. Ping: Finland fortsätter bygga kärnkraft | Vänsterteknik

 2. Ping: MP står långt från fossilfrihet | Vänsterteknik

 3. Ping: Ska vi elda upp skogen? | Vänsterteknik

 4. Ping: IPCC vet vad de talar om | Vänsterteknik

 5. Ping: 6. Sverige behöver dela med sig | Vänsterteknik

 6. Ping: Ett Tjernobyl per dag – Arijan Kan

 7. Ping: Huvudmålet behöver vara att det fossila stannar i marken | Vänsterteknik

 8. Ping: Tyskland behöver sätta klimatet först | Vänsterteknik

 9. Ping: Fossilöverenskommelsen är här | Vänsterteknik

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s