6. Sverige behöver dela med sig

Ska världen kunna stänga sin fossila energi, som idag står för 82 procent av världens energiförbrukning, måste vi vara beredda att stödja den övergången efter förmåga. Sverige behöver bli ett land som exporterar hållbar energi.

Sverige har ett historiskt ansvar

Trots all den energi vi haft här, har Sverige hittills importerat över 10 000 TWh fossila bränslen. Den byggde vår infrastruktur, våra hus, vår levnadsstandard.

Fossil energi i Sverige 2

Under de senaste 50 åren importerade Sverige över 200 TWh per år. Det historiska ansvaret talar för att vi borde försöka exportera energi i den sortens storleksordningar under de kommande 50 åren, då världen kommer ha fullt upp med klimatomställningen.

(Notera hur Sveriges fossila förbrukning stannar en bit över 300 TWh per år, för att sedan sjunka tillbaka. Det är oljekrisen, som får Sverige att svara med att bygga ut kärnkraft och biobränslen. Det är de ojämförligt största klimatsteg framåt Sverige tagit hittills.)

Ska resten av världen kunna bygga samma sorts infrastruktur, behöver den få sin energi någonstans ifrån. Det finns inte klimatutrymme för att låta det fossila stå för särskilt mycket av det. Sverige, däremot, borde ha ett överskott av hållbar energi.

Sverige har förutsättningarna

Sverige är ett av mycket få länder som skulle kunna tänkas exportera energi i en värld som stänger ner det fossila.

Sverige och världen

Diagrammet visar Sveriges produktion av hållbar energi per person (över strecket) jämfört med världen i stort (under strecket).

  • Biomassa: Få länder har så mycket skogsareal per person. Det går att hämta mycket energi från att elda den biomassan. Samtidigt behöver vi börja ta ett mycket större ansvar för att skogsbruket i sin helhet binder mycket kol från atmosfären.
  • Vattenkraft: Sveriges vattenkraft är en fantastisk energikälla: stora, reglerbara flöden i princip helt utan utsläpp.
  • Vindkraft: Vi har också byggt en del vindkraft. Vattenkraften betyder att Sverige kan bygga mycket mer vindkraft än de flesta utan att bli beroende av fossil reservkraft.
  • Kärnkraft: Vi ersatte en stor del av oljeberoendet med kärnkraft i samband med oljekrisen på 1970-talet. Därför har elproduktionen här, till skillnad från i de flesta länder, i stort varit fossilfri.

Ett land med så stora energitillgångar borde inte behöva kol och olja. Trots det förbrukar Sverige fortfarande mer fossila bränslen per person än världen i stort.

Skulle vi jämna ut förutsättningarna genom att exportera lika mycket energi som vi får gratis genom vår geografi, borde vi exportera både 120 TWh elektricitet och 100 TWh biomassa varje år.

Går det överhuvudtaget att få Sverige att både ersätta hela sin fossila förbrukning och sedan tvärtom exportera i den sortens storleksordningar? Låt oss säga att det är osannolikt.

Kanske går det den dag världen slagit fast att de fossila bränslena ska stanna i jorden. Det skulle höja världsmarknadspriserna på energi så drastiskt att marknadsmekanismerna hårdhänt skulle dra ut energi till export.

Poängen här är mycket enklare. Från ett vänsterperspektiv skulle det vara oförsvarligt att planera för ett Sverige som ska lägga armarna i kors inför världens energiomställning och bara klara sig själv. Vi behöver göra vad vi kan för att stödja världens klimatomställning med hållbar energi.

Tre sätt att exportera energi

Det är inte särskilt lönsamt att bygga hållbar energiproduktion så länge världen flödar över av billiga fossila bränslen. Samtidigt är det svårt att få politiska beslut om att stänga det fossila så länge det finns så lite hållbar energi att falla tillbaka på. Därför behövs det en dubbel strategi: så stora satsningar som möjligt på ny, hållbar energiproduktion samtidigt som vi stärker trycket på t ex CO2-skatter och avtal om utsläppsbegränsningar.

Ju mer världen går i klimatomställningen, desto större lönsamhet skulle det vara i satsningarna. Naturvårdsverkets färdplan har ganska försiktiga antaganden om omvärldens klimatpolitik, men förutspår ändå så pass kraftigt ökade elpriser att det blir direkt lönsamt att bygga i första hand kärnkraft men kanske också vindkraft för elexport.

1. Exportera elektricitet

Vi kan exportera el söderut, så att Tyskland och Danmark kan stänga kolkraft och gasverk för att istället använda Sveriges vattenkraft för att reglera sin sol och vind. Klimateffekten är uppåt en miljon ton CO2 per exporterad TWh. Elhandeln begränsas av vilken kapacitet det finns i nätförbindelserna, men de byggs ut allt eftersom.

Sverige har till och med varit en nettoimportör av elektricitet vissa år, men de senaste åren har vi vänt åtminstone det flödet och verkar kunna etablera en ganska stabil elexport framöver. Under 2012 var den särskilt hög: då sålde Sverige 20 TWh elektricitet. Köparna i grannländerna betalade i storleksordningen 5 miljarder kronor för det, dvs. ca 25 öre per kWh (SCB, s 31).

Den el vi exporterar slår ut fossilgas och kolkraft. De producerar betydligt dyrare el än t ex kärnkraft och vindkraft i den meningen att de rörliga kostnaderna är högre. Därför körs de inte mer än vad som behövs. Importen från Sverige är alltså fördelaktig för dem, inte bara för att de sänker deras utsläpp utan också ekonomiskt. Tyskland har idag mycket höga energipriser och ett starkt politiskt intresse av att sänka dem.

Ska vi exportera el till Tyskland, är det inte solpaneler vi ska bygga. De har redan byggt så mycket egna solpaneler att de ofta inte har så mycket fossilt energibehov en solig sommarvecka i Sverige. Tvärtom behöver de energi under mörka veckor, och då är det typiskt sett mörkt också här i Sverige.

Det vi helst vill exportera är vår reglerförmåga: att vattenkraften kan spara energi till den mörka och kalla vintern.

2. Exportera biomassa

Biomassa kan exporteras i många former, från pellets till papper, möbler och virke. Den kan ersätta fossila bränslen i andra länders kraftvärmeverk. Den behövs också för att ersätta det fossila på områden som är svåra att elektrifiera, som i plaster, cement eller fordon. Nyckeln är förstås att den biomassa vi producerar faktiskt är hållbar.

3. Exportera energiintensiva varor

Vi kan också öka exporten av samhällsnyttiga, energiintensiva produkter. Island spelar t ex en viktig roll genom att producera en stor del av världens aluminium med sin geotermiska energi och vattenkraft.

Sverige exporterar redan mycket stål och papper (samtidigt som vi å andra sidan importerar stora kvantiteter jordbruks- och industrivaror). Det är typiskt sett betydligt lönsammare än att exportera energin direkt, och ger dessutom bättre möjlighet att ställa krav på produktionsprocessen.

Slutsats

Vänstern kan inte rimligtvis förespråka att vi i Sverige bara ska se till oss själva och stänga kärnkraftverk istället för att exportera el. Det vore en helt tondöv linje i en värld som har fullt upp med klimatförändringarna.

Vi behöver dela med oss av den hållbara energin här, i en tid då världen kommer behöva allt som kan byggas och mer därtill. Sverige behöver vara ett energiexporterande land. Vilka ska annars vara det?


Det här inlägget är del 6 av serien 7 slutsatser om klimat & kärnkraft.

En tanke på “6. Sverige behöver dela med sig

  1. Ping: Ska vi elda upp skogen? | Vänsterteknik

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s