IPCC vet vad de talar om

Debatten i Flamman fortsätter. Det här är ett svar till Björn Alling och Jens Holm, Flamman nr 48/2014, och slutreplik i debatten. Texten nedan är ett par stycken längre och innehåller källhänvisningar, framförallt till IPCC:s tredje arbetsgrupp.

Björn Alling och Jens Holm driver – med vitt skilda argument – båda linjen att Sverige inte behöver en ny generation kärnkraftverk.

Båda artiklarna drar åt att sätta klimatet först, och det är roligt att se. Samtidigt delar de ett grundproblem: de saknar svar på hur vi ska få ihop en fossilfri energiekvation.

Går det att elektrifiera mer?

Björn Alling hävdar i sin artikel att det tar för lång tid att elektrifiera utsläppskällorna i Sverige. Vi har helt enkelt inte avsättning för mer elektricitet.

Det är en helt annan analys än IPCC. De tar tvärtom upp fortsatt elektrifiering av värmen, industrin och transporterna som ett nyckelmoment i omställningen (s 559). Fossil energi i Sverige 2Sverige har redan visat vilket genomslag en sån linje kan få. Under 1980-talet sänkte vi fossilberoendet från 300 TWh till 200 TWh, till stor del genom att ersätta olja med el i uppvärmningen. Sedan dess har fossilberoendet legat still. (Data från Världsbanken.)

Vi bränner fortfarande en hel del fossila bränslen i värmeproduktionen och industrin. Framförallt eldar vi stora mängder biomassa, som behöver frigöras därifrån om vi ska kunna klara fossilfrihet i t ex transporterna.

Utan fortsatt elektrifiering ser jag inte hur vi ska kunna närma oss nära noll-utsläpp. Visst ska vi sänka förbrukningen, som Björn Alling skriver, men det kommer inte räcka. Sverige behöver vara ett av de länder som går före med elektrifieringen, både det som kan göras på kort sikt och det som tar tid.

Kan vi inte bara köra på vindkraft?

Jens Holm argumenterar från en helt annan vinkel: vi behöver elektriciteten, men den kan väl lika gärna komma bara från sol- och vindkraft?

IPCC delar inte alls hans bild av att kärnkraften i allmänhet är dyr. De går igenom den samlade forskningen och drar slutsatsen att kärnkraft och landbaserad vind har ungefär samma låga direkta kostnader per kWh (s 541ff och s 1333).

Olkiluoto 3 är ett av världens mest misslyckade kärnkraftsbyggen. Den som vill kan enkelt hitta lika misslyckade vindkraftsparker. Bygget av Bard Offshore 1 i Tyskland ser till exempel ut att kosta fem gånger så mycket per kWh.

Vindkraft är trots det ett utmärkt verktyg för omställning, och vi borde antagligen skruva upp de satsningarna. Problemet är att vattenkraften bara räcker som backup för 30-60 TWh vindkraft.

Efter det behöver vi i praktiken stora mängder fossilgas som kan rycka in varje gång det blåser för lite. Det är en modell som varken är särskilt billig eller hållbar.

Alla energislag har sina skalbarhetsproblem. Det är ett av skälen till att vi behöver arbeta på alla fronter samtidigt. IPCC resonerar kring flera tänkbara tekniska begränsningar – inklusive att sluta bygga ny kärnkraft – och drar slutsatsen att var och en av dem skulle göra omställningen mer kostsam (s 453). Det betyder att risken för ett misslyckande ökar.

Tappat markkontakten med forskningen

Jens Holm kallar kärnkraften fossil och farlig. IPCC går specifikt igenom de argumenten, jämför med forskningen och drar helt andra slutsatser.

De går systematiskt igenom riskerna med olika energislag. Den genomgången visar att antalet dödsoffer av förnybara energikällor och kärnkraft ligger på samma sorts låga nivåer, medan alla fossila bränslen är farliga i en helt annan storleksordning (s 550).

De smular också sönder den myt vi länge spritt i vänstern om att kärnkraft egentligen har stora fossila utsläpp. IPCC visar tvärtom att den har samma låga utsläpp som vindkraft (s 538ff, s 1331).

Vi har, för att sammanfatta, tappat markkontakten med forskningen i de här frågorna. Det finns inget ”krystat” i att IPCC ser kärnkraft som ett av de verktyg världen behöver. De vet vad de talar om.

Är det här ett schackparti mot fossilkapitalet, med världen som insats, är stängd kärnkraft som att självmant ta de vita tornen ur spel. Det är oförsvarligt att förespråka en sån chansning.

Säger FN:s klimatpanel att vi har haft fel, är det enda rimliga svaret en grundlig, distanserad självprövning. Den beredskap att lyssna vi vill se hos andra, behöver vi också visa själva.

Med det är debatten i Flamman över för den här gången. Jag hoppas att det blev en bra början på den sakliga debatt vi behöver. Frågor och synpunkter är högst välkomna!

– – – –

Läs gärna fler texter jag skrivit på temat klimat och kärnkraft.

3 thoughts on “IPCC vet vad de talar om

 1. Ping: 7 slutsatser om klimat & kärnkraft | Vänsterteknik

 2. Befriande rationalitet. El är i särklass det minst energikrävande sättet att överföra energi till önskad plats i efterfrågad mängd vid rätt tillfälle. Energifrågan är egentligen mycket en fråga om effekt; att styras av efterfrågan, inte av utbudet.
  Mycket intressant resonemang med elvärme. Den som introducerades i Sverige under 70-talet och gjorde oss mer oberoende av fossila bränslen. El för uppvärmning hade dessutom fördelen att vara en resistiv last på nätet – det behövs för att nätet ska ha goda överföringsegenskaper; den allt mer ökande icke-linjära lasten på nätet försvårar överföring. Värmepumpar, som blivit så populära är ju också eldrivna, därtill försedda med elpatron som spets när efterfrågan är som störst.
  Intressant med små reaktorer; konceptet har ju funnits länge; ASEA hade på sin tid ett par förslag. De är kompakta och används för marint bruk, både civilt och militärt.
  För närvarande ökar användningen av kol och andra fossila bränslen i Sverige med Öresundsverket i Malmö som sorgligt exempel. År 2013 lär ökningen av kol ha varit ungefär 40%, något som i debatten bagatelliseras med att ökningen sker från en låg nivå.
  Det finns vetenskapligt mycket goda argument för att minska förbränningens dominerande andel av världens frigjorda energi. Detta gäller i synnerhet de fossila bränslena, men även biobränslen. IPCC har mycket goda vetenskapliga argument för sina rekommendationer, vilket behöver påpekas i tider när ”klimatförnekandet” stärker sin ställning.
  Det stora hindret för användning av kärnenergi handlar om information, allmän kunskap och politiska låsningar. Denna blogg är välskriven och vetenskapligt väl underbyggd. Intressant att den kommer från vänster. Länge leve den fria tanken, varifrån den än må komma!

 3. Ping: Ekoeko: Siffrorna går inte ihop | Vänsterteknik

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s