S-MP-regeringens klimatförslag

Med beskedet att både Ringhals 1 och 2 ser ut att stängas innan 2020, är det dags att gå tillbaka och räkna utsläpp en gång till.

Här är därför ett försök att synliggöra storleksordningarna – inte mer än så, det är grovt tillyxat – på utsläppseffekten av de genomförda och föreslagna förändringar regeringen lagt fram hittills.

S-MP-regeringen

I ett läge där hela det där diagrammet skulle behöva vara en stor gul boll av bra klimatförslag, har både S och MP satt helt andra saker först. Vi har inte tid att ta ett enda steg bakåt med utsläppen.

Det är svårt att ta till sig, men hur vi än vrider och vänder på siffrorna har regeringens förslag hittills varit sämre för klimatet än status quo. Orsaken är att varken S eller MP har byggt sin politik på att lyssna till IPCC.

Förra gången jag skissade på utsläppen formulerade jag svårigheten att se nyktert på siffrorna så här:

Upprepningseffekten av att Miljöpartiet sagt klimat så många gånger är svår att skjuta ifrån sig. Schlingmann betonade det som en av huvudstrategierna i Reinfeldts retorik: eftersom de hade sagt ”jobb” så många gånger blev de ”jobbpartiet” oberoende av fakta. Det blev en rejäl psykologisk uppförsbacke för samhället att ta in att arbetslösheten faktiskt ökade dramatiskt under deras 8 år vid makten.

Ett sätt att förstå hur det kan vara så, är att ta ett steg tillbaka historiskt:

Fossil energi i Sverige 2

Sveriges stora sänkning av fossilberoendet – det som skiljer oss från andra länder – skedde under 1980-talet. Då gick vi från 300 till 200 TWh per år. Huvudorsaken var att vi med kärnkraften byggde ut elproduktionen i stor skala, så att den slog ut olja från t ex industrier och uppvärmning.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet var skarpa motståndare till det, på ett högst konkret sätt. Medan Palme drev linjen att luftföroreningar och klimatförändringar var de större problemen, drev vi att det stora problemet var kärnkraft. Vi var t ex konsekvent emot att använda el i uppvärmningen, trots att den ersatte olja. Vi förespråkade aktivt fossilgas, för att det skulle vara bra för miljön.

Det finns därför ingen historisk självklarhet att de som brydde sig mycket om ekosystemen på 1980-talet blev bra på klimatfrågan. Det är olika spår.

Vi hade behövt en regering som kunde se att IPCC:s rapporter betyder att Palme var före sin tid. Han siktade på de stora problemen. Istället präglas S-MP-regeringen av människor som växte upp politiskt i ett 1980-tal som inte såg oljan som det stora problemet.

Till sist: det finns en sak med regeringen som är ett mycket stort kliv framåt. Den håller så sakta på att ta fram en klimatbudget för Sverige. Det kan betyda att diskussionerna om klimatomställningen får en mycket skarpare udd framöver. Förhoppningsvis får det också fram lite större eftertanke hos regeringen.

Läs gärna fler texter om klimat och kärnkraft >>

– – –

För att ge den som vill en chans att räkna själv och bättre har jag gått igenom hur sifferskissen ser ut nedan. Det går säkert att förbättra skattningarna – jag uppskattar alla tips.

Bygga Förbifarten

Det finns inte, vad jag kan hitta, några riktiga klimatanalyser av Förbifarten, eftersom det är ordentligt komplext. Vägtrafiken i Sverige står för omkring 20 miljoner ton klimatutsläpp per år. Säg att 20 procent av dem sker i Stockholmstrakten och att den delen ökar med 5 procent på grund av Förbifarten – det ger en effekt på 0,2 miljoner ton per år.

Det är antagligen lite väl högt räknat, men till det kommer utsläpp i bygget på i storleksordningen 1 miljon ton totalt över alla år (antaget 30 ton utsläpp per miljon kronor i byggkostnad, s 55 här). Därför har jag gjort en sammanslagen gissning på 0,1-0,3 miljoner ton.

Elproduktion i allmänhet

Eftersom Sverige de senaste åren har kunnat producera elöverskott kommer klimateffekten av sjunkande elproduktion synas i grannländerna, på kort sikt. De kommer bli tvungna att köra sina fossila kraftverk oftare eftersom vi inte längre stödjer dem med el.

Typiskt sett kommer det vara kolkraftverk som kör mer, som ger ungefär en miljon ton i utsläpp per TWh. Ibland kommer det vara fossilgas, vars utsläpp är hälften av det. Det kommer finnas en effekt där priserna blir lite högre och förbrukningen därför lite mindre, men den kommer vara ganska marginell (på grund av låg priselasticitet).

På lång sikt kommer Sverige behöva mycket mer elektricitet om vi vill kunna fasa ut det fossila.

Stänga kärnkraft

Totalt producerar Sveriges tio reaktorer omkring 60 TWh per år, som är ganska jämnt fördelade bortsett från O1. Ringhals 1 och 2 har producerat i snitt 5,1 respektive 4,9 TWh per år de senaste tio åren. Jag hittar inte lika bra statistik för O1 och O2, men de senaste åren har de producerat omkring 3 respektive 4 TWh per år.

Elda mer biomassa

Klimatutsläppen i skogsbruket är en av de riktigt stora utsläppskällor vi vet väldigt lite om. Sedan 2008 har det växt fram en skarp kritik i forskningen mot den allmänt positiva synen på bioenergi som funnits tidigare. Det handlar bland annat om att det tar så lång tid för skog att växa upp igen att det inte är särskilt relevant för klimatfrågan. Under avverkningen av skog frigörs också kol som varit bundet i marken. Formerna för bioenergin spelar också stor roll: i de värsta fallen kan totaleffekten vara större än för kolkraft.

Mer vindkraft

Regeringen vill bygga ytterligare 5 TWh elproduktion inom ramen för elcertifikatsystemet, jämfört med tidigare beslut. Ett snällt antagande är att bara 2 TWh av dem går till att elda biomassa och 3 TWh blir i form av vindkraft (inklusive lite solpaneler och havsbaserad vind).

Lokala klimatinvesteringar

Regeringen gör en ny satsning som liknar den tidigare klimatinvesteringsprogrammet (Klimp). En utvärdering av det tidigare programmet kom fram till att det hade sänkt utsläppen med 0,6 miljoner ton. Det nya förslaget verkar ha 2-3 gånger högre finansiering. Det kommer antagligen vara svårare att minska utsläppen nu, för att många av de större och enklare problemen redan åtgärdats.

Höjd bensinskatt

Regeringen vill höja bensinskatten med omkring 60 öre. Klimatutredningen uppskattade att 50 öres höjning av bensinpriset leder till en minskning av utsläppen med 0,4 miljoner ton.

4 thoughts on “S-MP-regeringens klimatförslag

  1. Ping: 7 slutsatser om klimat & kärnkraft | Vänsterteknik

  2. Ping: Ekoeko: Siffrorna går inte ihop | Vänsterteknik

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s