Vad säger IPCC om kärnkraftens roll för klimatet?

Vi i vänstern och miljörörelsen behöver lyssna bättre på det IPCC säger. De drar många slutsatser som är helt i linje med det vi alltid sagt, t ex i fråga om transporterna. Samtidigt drar de också flera slutsatser om kärnkraftens roll för klimatet, där det är vi som behöver tänka till.

Den här bloggposten samlar 7 slutsatser IPCC drar, som vi borde lyssna på. Den innehåller konsekvent sidhänvisningar för den som vill läsa mer själv. (I huvudsak kommer de från kapitel 6 och 7 i rapporten från Working Group III.)

1. Världen kommer behöva ny kärnkraft också

Påstående: Det finns ingen anledning för världen att bygga ut mer kärnkraft.

IPCC: Mycket av det IPCC skriver om energisystemen handlar om att se över alla de tänkbara framtidsscenarion som utarbetats av forskare världen över. Det fåtal scenarion som har en någorlunda hög sannolikhet att klara 1,5-gradersmålet karakteriseras av en snabb utbyggnad av alla former av teknik som bidrar till att sänka utsläppen, inklusive kärnkraft (s 16).

Orsaken är att det är en mycket genomgripande omställning världen behöver. I en nyckelformulering skriver IPCC så här (s 490, min översättning):

”…för att klara en koncentration av CO2-ekvivalenter på 450 ppm till 2100, kan tillgången till lågutsläppande energi – energi från kärnkraft, solkraft, vindkraft, vattenkraft, bioenergi och fossila resurser med CCS – behöva öka femfaldigt eller mer över de närmaste 40 åren.”

Världens energi
Världens primärenergi 2011. Prognoserna talar tyvärr för att förändringen går mycket sakta.

2. Vi behöver alla verktyg

Påstående: Vi kan lika gärna investera allt i sol- och vindkraft. Det ger minst lika mycket resultat som att också bygga ny kärnkraft.

IPCC: I rapporten tar de upp flera tänkbara tekniska begränsningar – inklusive att sluta bygga ny kärnkraft – och drar slutsatsen att var och en av dem skulle göra omställningen betydligt mer kostsam (s 453). Ju högre ambitioner vi har i klimatfrågan, desto större roll spelar det att kunna bygga ut alla sorters teknik (s 451).

Det finns många orsaker till det. Stora delar av kapitel 7 i deras rapport, om energisystemen, handlar om hur alla de lågutsläppande energislagen har sina skalbarhetsproblem (se t ex s 524-537, s 551-554). Notera att de för samma resonemang också åt andra hållet: att inte satsa på sol- och vindkraft skulle också öka kostnaderna, av samma sorts skäl.

3. Kärnkraften har låga kostnader

Påstående: Kärnkraft är oekonomiskt.

IPCC: Deras bild av den samlade forskningen är tvärtom att kärnkraft och landbaserad vindkraft har ungefär samma låga direkta kostnader per kWh (s 541ff och s 1333).

Då räknar de ändå bara på den direkta kostnaden för själva kraftverken. De skriver också att sol- och vindkraft verkar ha högre systemkostnader. Det är t ex kostnader för att balansera svängningarna, hålla en backup av t ex fossilgas som kan rycka in när vädret är som sämst och kostnader för att bygga ut näten (s 534-535, 543).

4. Vi behöver mycket mer el

Påstående: Det räcker att planera för att ersätta dagens elproduktion med sol- och vindkraft.

IPCC: En av orsakerna till att vi behöver alla verktyg vi har och fler därtill, är att världen kommer behöva mycket mer el än idag.

Fortsatt elektrifiering av värmen, industrin och transporterna är ett nyckelmoment i de tänkbara scenarion IPCC sammanställt. Det hänger ihop med att omställningen i elproduktionen ser ut att kunna gå betydligt snabbare än i övriga sektorer. (s 559f)

5. Det går att skala upp kärnkraften

Påstående: Det finns för lite uran för att världen ska kunna bygga ut kärnkraften.

IPCC: Nej, IPCC drar slutsatsen att tillgången på uran inte ser ut att vara något större problem. De konstaterar att det är vanligt att scenariona innehåller dubbelt eller tre gånger så mycket kärnkraft som idag år 2050 (s 559).

6. Kärnkraften har mycket låga utsläpp

Påstående: Egentligen har kärnkraft ganska höga klimatutsläpp.

IPCC: Nej, IPCC visar att kärnkraft tvärtom har mycket låga klimatutsläpp över sin livscykel – lika låga som vindkraft, lägre än solpaneler (s 538ff, s 1331).

7. Det fossila är det större problemet

Påstående: Det fossila förstör kanske klimatet, men kärnkraftsolyckor är också ett stort problem.

IPCC: Rapporten gör en systematiskt genomgång av olycksriskerna med olika energislag. Där drar de slutsatsen att antalet döda per TWh av olyckor förnybara energikällor och kärnkraft har legat på samma sorts låga nivåer, medan alla fossila bränslen är farliga i en helt annan storleksordning (s 550).

Då har de ändå bara räknat olyckor: de riktigt stora konsekvenserna av fossila bränslen handlar om klimatförändringar och luftföroreningar.

En bättre diskussion

Klimatförändringarna är en ny, historisk situation. Vi behöver vara beredda att tänka om där det behövs. Säger FN:s klimatpanel att vi har haft fel i en sakfråga, behöver vi själva ta initiativ till en öppensinnad självprövning.

Det betyder inte att alla gamla argument ska slängas ut genom fönstret. Tvärtom – det handlar om att ta fram dem och fundera på dem i det nya sammanhanget. Det går trots allt att både se problem med kärnkraften och se att den spelar roll för klimatomställningen.

Det vi däremot skulle behöva sluta med är rationaliseringarna. Det var inte av kostnadsskäl folk en gång i tiden blev skeptiska till kärnkraft.

Kan vi börja lyfta fram de saker som faktiskt spelar roll – t ex känslan av att kärnkraften på nåt sätt bryter mot naturlagarna – kan vi få en bättre diskussion som medvetet förhåller sig till klimatförändringarna.

 

Läs fler texter om klimat och kärnkraft >>

9 tankar på “Vad säger IPCC om kärnkraftens roll för klimatet?

 1. Pingback: 7 slutsatser om klimat & kärnkraft | Vänsterteknik

 2. Pingback: Kina bygger mycket av allt | Vänsterteknik

 3. Mycket positiv sammanställning, posten blev IPCC-rapportens ”TLDR” sektion. Tack för att du gjorde dig själv trovärdig genom att vara öppen för granskning genom att hänvisa till rapporten på sidnivå.

  Tack!

   • Hehe oj, jag hade redan kommenterat positivt kring denna post 🙂 Well… Tack igen. Jag hitta hit igen på grund av att jag har läst i Climate Gamble, där sammanfattades det hur IPCC sen 2014 skrivit positivt kring kärnkrafts funktion för att möta klimatmålen, och nu sökte jag efter allmän respons på IPCC 2014 rapporten.

    Tack återigen!

 4. Pingback: Huvudmålet behöver vara att det fossila stannar i marken | Vänsterteknik

 5. Pingback: Vad drar vi för slutsatser av Vattenfalls kol? | Vänsterteknik

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s