Vem är jag?

Micke vK standardMikael von Knorring, född 1976
» twittrar: Micke_vK
» epost: micke@socialist.nu

Sedan våren 2013 sitter jag i Vänsterpartiets ekoeko-grupp, som ska ta fram analyser och förslag för hur ”social välfärd och global rättvisa kan uppnås inom ramen för ekologiskt hållbara gränser”. Det är ett intensivt och spännande arbete, med ett tungt mandat att kritiskt granska partiets politik och ta fram ett förslag till helhetssyn på klimat, miljö och ekonomisk politik.

Har hållit på med frågor om teknik i vänstern sedan år 2000, då vi tog fram ett Kultur- och fritidspolitiskt program (pdf) i Ung Vänster som bland annat drev krav på fri fildelning och fri programvara. Med tiden fick vi igenom det också i Vänsterpartiet. Som en uppföljning till det satt jag i en arbetsgrupp som resulterade i ett högst konkret förslag om digitala bibliotek.