Vem är jag?

Micke vK standard
Mikael von Knorring
, född 1976
epost: micke@socialist.nu
twittrar: Micke_vK
uppdrag i Vänsterpartiet: ledamot i ekoeko-gruppen, riksdagskandidat 2014

År 2000-2001 var första gången jag på allvar fick upp ögonen för den politiska teknikfrågorna. I Ung Vänster, där jag var aktiv, tog vi fram ett Kultur- och fritidspolitiskt program (pdf) som bland annat drev krav på fri fildelning och fri programvara. Så långt jag vet var det första gången ett ungdomsförbund i Sverige tog den sortens ställningstaganden. Sedan dess har jag följt de frågorna, och drivit dem i Vänsterpartiet.

Fri programvara blev snart också Vänsterpartiets ståndpunkt, om än i skymundan. Fri fildelning, däremot, tog tid. Vi var många som drev på runt om i partiet, men det var först sommaren 2008 som en kongress till slut spikade en ny linje genom att bifalla två motioner jag skrivit. Som en uppföljning till det satt jag i en arbetsgrupp som resulterade i att Vänsterpartiet ställde sig bakom ett högst konkret förslag om digitala bibliotek.

Sedan våren 2013 sitter jag i Vänsterpartiets ekoeko-grupp, som har ett uppdrag från kongressen 2012 att ta fram analyser och förslag för hur ”social välfärd och global rättvisa kan uppnås inom ramen för ekologiskt hållbara gränser”. Det är ett intensivt och spännande arbete, med ett tungt mandat att kritiskt granska partiets politik och ta fram ett förslag till helhetssyn på klimat, miljö och ekonomisk politik.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.