Ekoeko 4: Skala bort kulturkriget

Ett sätt att tala till fler är att försöka skala bort en del av kulturen kring det gröna. Det behöver inte vara så helylle, naturnära och äkta. Vi har redan talat med dem som dras till det.

Det gröna projektet är fullt av små kulturella markeringar i allt från kläder till ordval, som knyter an till en del människor och stöter bort andra. Vi behöver vara uppmärksamma på det, och undvika att upprepa de signalerna.

Så här skulle en sådan linje kunna låta:

Vänsterpartiets uppgift är inte att förändra dig. Det vi vill förändra är samhället. Vi säger inte att du skulle ha det bättre utan bil, utan att det finns skarpa gränser för hur mycket bil vi kan köra givet dagens teknik. Vi är inte intresserade av ändra din syn på mat, utan av hur vi kan sänka utsläppen tillsammans.

Vänsterpartiet behöver vara ett parti där du kan känna dig hemma oberoende av hur du äter, klär dig eller tar dig till jobbet. Därför kommer det vara viktigt att formulera en omställning som skalar bort mycket av de kulturella dragen från den gröna retoriken.

Med en sådan utgångspunkt skulle kanske gå att hitta strategier också för knepiga frågor.

”Konsekventa klimatskatter” som exempel

Ta till exempel problemet med utsläppen från framförallt nötkött. Där behöver vi hitta förslag som förändrar så mycket som möjligt, genom att minimera kulturkonflikterna.

Poängen kan vara att minska på nötköttet av precis samma skäl som vem som helst undviker att ta för många plastpåsar: för att det är bra för miljön. Då skulle vi medvetet undvika att prata om ”vegetarisk kost” eller ”köttfria måndagar”. Det är inte kyckling eller köttsoppa som står för de stora utsläppen.

Mycket av den miljöpolitiska debatten i Vänsterpartiet tar formen av sakpolitik (”behöver vi minska på köttet?”) men handlar egentligen om vilka vi vill vara (”vill vara ett vegetarianparti?”). Vi behöver skilja på de två planen.

Ett av de förslag vi har i slutrapporten är en klimatskatt på livsmedel. Vill vi bredda stödet för det, borde vi driva den på ett sätt som håller alla små vegomarkörer på armlängds avstånd. Här är två förslag på justeringar för att göra det:

 • Sikta på nötköttet, inget annat. Det gör det tydligt att det räcker långt att gå över till fläsk eller kyckling. Det undviker en diskussion om mjölk och barn. Det skulle också göra skatten mycket enklare att administrera.
 • Prata om konsekventa klimatskatter. Principen är att förorenaren betalar – det alla redan säger sig vara överens om. Det märkliga i debatten är att vi gör ett skatteundantag för just nötköttet.

Istället för att ställa upp diskussionen som ”vi som gillar vegetariskt mot köttätarna”, borde vi sikta upp skiljelinjen ”vi som vill ha konsekventa klimatskatter mot de som tjänar pengar på fortsatta utsläpp”. Då kan vi diskutera nötköttet som en av alla utsläppskällor, vare sig mer eller mindre.

Det är ett konkret exempel på hur vi kan försöka att så gott det går trassla ut en fråga från kulturkonflikterna.

(Det går absolut att argumentera för att ett förslag på en skatt kommer aktivera för mycket kulturkonflikter oavsett vad. Själv tror jag inte det, men det är ett helt rimligt argument. Poängen i den här texten är att ge ett exempel på hur vi kan försöka rikta oss till nya grupper.)

Vegetarian

Googles bild av vad en vegetarian är. Det visar sig finnas en klar överrepresentation av kvinnor i vitt som skrattar ensamma med en sallad. Om det här är vad vi förväntas bli, kommer en och annan slå bakut.

Distans till oss själva

Ska vi kunna forma en politik som talar till fler, behöver vi klimatnördar rycka oss själva i kragen. Ett av problemen är att miljöpolitiken formas av och för de sista vi behöver tala med: oss.

Tröskeln handlar om att vi alla hela tiden försöker forma vår omgivning för att själva kunna känna oss mer hemma i den. Vi vill alla intuitivt se ett Vänsterparti som passar som hand i handske för just oss och våra närmaste.

Därför behöver vi försöka lyfta oss ur vårt sammanhang. Det är lättare sagt än gjort.

Vi behöver fråga oss varför vi fastnat för just de här och de här förslagen. Är det för att vi räknat fram att det är de förslag som ger störst utväxling i utsläpp? Att det talar till nya grupper?

Eller är det för att det fungerar som självbekräftelse för våra värderingar? Att vi hoppas att fler ska bli som oss?

Bollen ligger hos oss som vill ha en skarpare klimatprofil. Vi behöver använda den kritik vi får konstruktivt, som en chans att tvingas formulera sig för nya målgrupper.

Vänsterpartiet behöver en klimat- och miljöpolitik som ligger i hela partiets knä. Alla behöver känna sig hemma i den. Först då går den att driva fullt ut.

Distans och rollfördelning

Riskerar en kritisk diskussion om det här att det leda till en allmän backlash i miljöfrågorna? Själv tror jag inte det. Kan vi sätta ner foten och bestämma oss för hur distansen till den gröna kulturen ser ut, kan vi få en del av skepsisen mot klimatfrågor ur vägen också inom vänstern.

Med en tydlig distans till den gröna kulturen, kan vi lämna dem att göra sin grej. Det är ofta bra saker. En jämförelse är hur vänstern förstår att uppskatta att den nya påven tar ett par goda steg åt rätt håll, just för att det från början finns en självklar distans mellan vänstern och katolska kyrkan.

Distans till Miljöpartiet betyder att vi får en mer distinkt rollfördelning, där vi inte är lika mycket ute och tassar på varandras roller. Mindre konkurrens om samma väljargrupper, bättre samordning av skilda roller. Det är den sortens tänk som behövs för att få till en bred klimatrörelse.

Del 5 >>

Alla inlägg i serien >>

Ekoeko 3: Tala till fler!

Ska klimatomställningen bli verklighet, behöver den bygga upp en brokig allians som kan tala till folk från alla olika håll i samhället.

Hittills har debatten haft två sidor: en grön sida som vill sätta naturen först och en påstått realistisk sida som vill undvika överdrifter. Det är en stabil konfliktlinje där folk redan positionerat sig. Ska omställningen hända på riktigt, behöver spelplanen förändras.

Miljövän

Google-sökning efter foton på ”environmentalists”. Alla kommer inte känna sig hemmastadda i det här. Vi behöver fundera på orsakerna.

Fler avsändare

Det är många som av olika skäl inte känner sig hemma i den gröna retoriken. Det betyder inte att de är omöjliga i klimatfrågan. De finns också hos oss. Det är där vår historiska klimatuppgift ligger!

Det ska finnas ett bra sätt för varje person att bli driven klimatförespråkare utifrån sina värderingar.

Just EMU-folkomröstningen är en bra inspirationskälla. Nej-sidan innehöll nyliberaler som pratade frihet, nationalekonomer som pratade valutaområden och vänsterungdomar som pratade Wallenberg. Flera avsändare är en stark strategi.

(Ja-sidan hade för övrigt Johan Ehrenberg-idealisterna i Vänster för EMU. Trots att de var små och hade svaga argument kunde de tyvärr förvirra en hel del människor.)

Hur skulle det se ut i klimatfrågorna? För att dra tanken till sin spets, tänk dig organisationerna Bilister för elektrifiering, Matbloggare mot nötkött och Industriarbetare för fossilfrihet.

Det finns gott om folk med hjärtat till vänster som skulle komma till sin rätta i de tre organisationerna. Det skulle öppna nya diskussioner i samhället, där klimatmedvetenheten skulle kunna rycka fram.

Vänsterpartiet ska kanske inte vara fullt så spetsiga. Poängen är att vi behöver vara med och hitta nya vinklar och sätt att prata, som öppnar för nya grupper.

Vi kan inte tala till alla, men vi kan tala till de som står oss nära. Det finns många fler där som skulle kunna börja brinna för klimatfrågorna, med rätt sätt att tala om det.

Tillsammans med andra kan vi bygga en klimatrörelse med en större bredd av avsändare, och en större bredd av budskap. Folk med vitt skilda syn på livet och samhället behöver kunna driva på i samma övergripande riktning. Den sortens logik kan förändra spelplanen.

I det arbetet är Miljöpartiets styrka också deras svaghet. De är ett parti av och för de redan övertygade. Just därför har de svårt att hitta det språk och de förslag som krävs för att bygga en mycket bredare uppslutning.

Diskutera det som skaver

Vi behöver se över av vilka delar i den gröna retoriken som skaver och triggar försvarsreflexer. Kan vi identifiera de punkterna, kan vi försöka ta fram språk och förslag som styr förbi dem.

Slutrapporten tar upp två sådana linjer: att det inte är ditt fel och att ta vardagsproblemen på allvar. Här är tre andra att fundera på:

 • Skala bort kulturkriget
 • Ta fast mark i forskningen
 • Undvik svångremsentusiasmen

Det är temat för de tre närmaste delarna i den här serien.

Del 4 >>

Alla inlägg i serien >>

Ekoeko 2: Klimatet och väljarna

Diskussionerna om klimatfrågan i Vänsterpartiet utgår ofta från frågeställningen ”vad kan klimatförändringarna göra för vårt väljarstöd?” Det är en destruktiv utgångspunkt. Vi behöver börja med att se till vilken roll vi kan spela för att klimatomställningen ska hända på riktigt.

Det finns två ständigt återkommande varianter av väljarfrågan.

 • Den folkliga varianten: ”Jag träffar många som gillar vår vänsterpolitik men stöts bort av bensinskatten och de gröna värderingarna.”
 • Den gröna varianten: ”Jag träffar många som har gröna värderingar. Vi borde se till att de känner sig mer hemma i Vänsterpartiet”.

Klimatpolitiken kan inte börja i att försöka skarva fram ett nervöst svar på endera av de två frågorna. Först behöver vi se till att vi själva har en analys av vad som behöver göras och hur vi ska få igenom det. Det måste vara grunden, men vi är inte framme där. En del av det svaret behöver vara vilka i samhället vi tänker oss ska heja på och driva fram den omställningen.

Den dag vi har den sortens strategi på plats, kommer frågorna om Vänsterpartiets väljare falla på plats ganska enkelt. Hittar vi en konstruktiv roll för klimatomställningen, kommer det finnas folk som uppskattar det.

Valu 2014

Statistik från SVT Valu 2014.

Vi som gräver i klimatfrågorna vill gärna tänka att det finns en stor väljarpotential för att lyfta dem. Det är den bild vi får av de människor vi möter. Väljarundersökningarna visar en mer komplicerad bild: det är t ex bara en tredjedel av väljarna som ser miljö som en mycket viktig fråga för sitt val av parti. Många andra frågor betyder mer.

Ett dåligt svar på det är att försöka stuva om de siffrorna och envisas med att det här är en given väljarvinnare. Det kanske kan vara det – om vi hittar starka linjer och bryter ny mark – men det är inte det den här diskussionen borde handla om.

Ett bättre svar är att gå tillbaka till sina grundvärderingar. Oberoende av väljarströmmar. Vi är många som ser klimatfrågan som historiskt avgörande, och därför vill att det ska vara en sak vi pratar mycket om. Svårare än så behöver det inte vara.

En sån ingång skulle också frigöra oss från den helt irrelevanta uppgiften att ”ta gröna väljare från MP”. Klimatomställningen avgörs inte av hur många röster vi drar i mellan V och MP. Den avgörs av hur kloka förslag vi hittar och hur brett stöd i befolkningen vi kan samla för dem.

Se tillbaka på den roll Vänsterpartiet spelade i EMU-omröstningen 2003, som en jämförelse. Den handlade överhuvudtaget inte om en dragkamp med Miljöpartiet om de redan frälsta. Vi siktade på de tveksamma i våra väljargrupper, såg till att de kunde brinna för frågan och att de faktiskt kom iväg och röstade. Det är den sortens strategier klimatfrågan behöver också.

En inriktning på att ta MP-väljare drar däremot åt helt fel håll. Får den oss att börja formulera oss för de redan frälsta, blir den en tröskel för att bygga stöd och drivkraft hos andra. Vi har helt andra uppgifter: att tala till grupper som inte känner sig hemma i den gröna kulturvärlden. Nästa del i den här serien kommer handla om just det.

Del 3 >>

Alla inlägg i serien >>

Ekoeko 1: Ny serie på bloggen!

De senaste åren har jag suttit i en arbetsgrupp i Vänsterpartiet, ekoeko-gruppen, som haft i uppdrag från kongressen 2012 att ta fram ny politik som får ihop det ekologiska med den ekonomiska politiken. Gruppens slutrapport är nu färdig och släppt.

Det har varit ett spännande och roligt arbete, som jag lagt mycket tid på. För mig har det betytt att jag över de här åren har läst in mig konkret på en rad delar av klimatomställningen – utsläppsberäkningar, industripolitik, arbetstidsförkortning och kanske framförallt energifrågorna.

Ekoeko-seminarium 760x486

Slutrapporten presenteras för första gången offentligt, den 1 september.

Slutrapporten kommer kunna betyda mycket för Vänsterpartiet. Det är svårt att sammanfatta den rättvisande – den är lång! – men den är full av bra förslag. En sak som kanske särskilt intresserar trogna följare av den här bloggen är förslagen om medvetna teknikval och fri kunskap, på s 55-57. Där finns det bra skrivningar om användarfrihet, fri forskning och patentkritik.

Den innehåller också flera bra ingångar för att sätta omställningen i ett klokt politiskt sammanhang. Den diskuterar t ex förhållandet mellan fossilkapitalet och kapitalet i allmänhet i klimatfrågan. Det finns också en del första försök till framing, som jag tror är början på något riktigt bra.

Partistyrelsen kommer att ta fram ett förslag på punktprogram till kongressen utifrån rapporten. Det kommer i sin tur dra in stora delar av partiet i en kongressdebatt. Vi har en chans att för första gången ha en skarp diskussion om klimatstrategi som faktiskt kan samla partiet.

I den här serien texter tänkte jag ta upp en del av de punkter där vänstern skulle behöva en skarpare klimatlinje än slutrapporten föreslår. Den som läst färdigt rapporten har sett den reservation jag skrivit, som ligger sist och handlar om att siffrorna inte går ihop. Det kommer jag försöka utveckla här, men först tänkte jag ta tag i en del strategifrågor där vi skulle behöva driva fram ett nytänk.

Del 2 >>

Alla inlägg i serien >>

Ekoeko: Siffrorna går inte ihop

Förra veckan släpptes till slut ekoeko-arbetsgruppens slutrapport, som vi arbetat på i tre år. Jag tänkte publicera lite synpunkter i stort och smått på den de närmaste veckorna, i en ny serie bloggtexter. Först bara en debattartikel som publiceras i Flamman idag:

Siffrorna går inte ihop

Efter flera års arbete är slutrapporten från ekoeko-gruppen nu färdig och släppt. Det har varit ett spännande och roligt arbete i arbetsgruppen. Resultatet blev en rapport som knyter ihop vänsterperspektivet och ekosystemen i stort och smått. Den tar också flera steg framåt i strategi och kommunikation, som ser ut som början till något riktigt bra.

Samtidigt behöver vi diskutera ett problem i slutrapporten: siffrorna går inte ihop. De trots allt ganska försiktiga förslag som finns i rapporten är inte i närheten av att ta Sverige till nollutsläpp 2040.

Elbehov i slutrapporten v2

Framförallt fattas det energi. Det skulle behövas uppåt 100 TWh ny elproduktion för att elektrifiera industri och transporter. Det är en tuff utmaning i sig. Vi ska dessutom täcka en stängning av hela Sveriges kärnkraft, omkring 60 TWh.

Ett sätt att få perspektiv på det är att börja i de drygt 10 TWh vindkraft vi har idag. De skulle på sikt byggas ut till omkring 30 TWh med de förslag V och MP har drivit hittills, inklusive en del solpaneler. Avståndet till de mål slutrapporten sätter upp är svårbegripligt långt.

Det avståndet behöver vara början på någon sorts generaldiskussion. Energi är för klimatet vad ekonomi är för klassamhället. Alla mål står och faller med uppbyggnaden av en helt ny energiförsörjning.

IPCC drar i sin senaste rapport slutsatsen att världen behöver alla verktyg – sol-, vind- och kärnkraft. Det är något betydligt större än en rapport i mängden. FN:s klimatpanels bild av vad den samlade forskningen säger behöver kunna fungera som en väckarklocka.

Det de skriver om kärnkraft slår oss tydligt på fingrarna på punkt efter punkt: skalbarheten, kostnaderna, riskerna. Det är samma sorts torrt sakliga uppläxning som högern får i avsnitten om trafik och samhällsplanering.

Vi behöver stanna till inför det. Vi har alltid velat väl, men det betyder inte att vi alltid haft rätt. Det är dags att tänka i termer av självprövning inför en ny och större uppgift.

Här är tre tänkbara steg framåt:

1. Slå fast att klimatet är den större frågan

Klimatförändringarna orsakar över 150 000 dödsfall varje år redan idag, enligt WHO. De riskerar hela jordens ekosystem.

Vänsterpartiet behöver sätta ner foten – för första gången – och slå fast att klimatet är den större frågan. Att fasa ut Sveriges 180 TWh fossila energi behöver ha högsta prioritet.

2. Ta fram ett förslag som håller

Vänsterpartiet har aldrig i sin historia satt sig ner och tagit fram ett förslag på ett fossilfritt energisystem. Att slutrapporten inte fixar det beror på att det är svårt. Det skulle vara svårt också med kärnkraft som en del i strategin.

Det vi tänkte 1980 är slående likt det vi tänker idag: att sol- och vindkraften inom kort skulle lösa alla problem, bara vi satsar friskt. IPCC har en helt annan bild av situationen. De visar tvärtom att lite väderberoende el är enkelt, mycket väderberoende el är svårt.

Från ett konsekvent klimatperspektiv ser energifrågorna helt annorlunda ut. Vi behöver en diskussion som börjar från scratch, utgår från ekosystemen och tar fram ett förslag som håller.

3. Förhandla pragmatiskt

Oavsett vad vi förespråkar för bästa tänkbara omställning, behöver strategin i klimatfrågan vara här och nu. Att fasa ut det fossila till 2040 är bara möjligt med en bred energiöverenskommelse, som tål en och annan borgerlig regering.

I Storbritannien finns en sådan klimatöverenskommelse på plats. De konservativa accepterade satsningar på vindkraft, Labour accepterade satsningar på kärnkraft. På det sättet gick klimatet först. Det är inte svaret på allt, men det är ett föredöme i Europa.

Med de skrivningar som finns i partiprogrammet idag, är Vänsterpartiet tvunget att villkora varje klimatöverenskommelse med att hela kärnkraften stängs. Det behöver vi förändra. Slå fast linjen att klimatet går först i förhandlingarna.

Slutrapporten har satt ramarna på plats. Energin saknas. Framingen behöver utvecklas. I båda de frågorna behöver vi utgå från att klimatförändringarna är en ny situation, som kräver nya strategier.

Mikael von Knorring
ledamot i ekoeko-arbetsgruppen

 

Läs gärna fler texter om klimat och kärnkraft >>

S-MP-regeringens klimatförslag

Med beskedet att både Ringhals 1 och 2 ser ut att stängas innan 2020, är det dags att gå tillbaka och räkna utsläpp en gång till.

Här är därför ett försök att synliggöra storleksordningarna – inte mer än så, det är grovt tillyxat – på utsläppseffekten av de genomförda och föreslagna förändringar regeringen lagt fram hittills.

S-MP-regeringen

I ett läge där hela det där diagrammet skulle behöva vara en stor gul boll av bra klimatförslag, har både S och MP satt helt andra saker först. Vi har inte tid att ta ett enda steg bakåt med utsläppen.

Det är svårt att ta till sig, men hur vi än vrider och vänder på siffrorna har regeringens förslag hittills varit sämre för klimatet än status quo. Orsaken är att varken S eller MP har byggt sin politik på att lyssna till IPCC.

Förra gången jag skissade på utsläppen formulerade jag svårigheten att se nyktert på siffrorna så här:

Upprepningseffekten av att Miljöpartiet sagt klimat så många gånger är svår att skjuta ifrån sig. Schlingmann betonade det som en av huvudstrategierna i Reinfeldts retorik: eftersom de hade sagt ”jobb” så många gånger blev de ”jobbpartiet” oberoende av fakta. Det blev en rejäl psykologisk uppförsbacke för samhället att ta in att arbetslösheten faktiskt ökade dramatiskt under deras 8 år vid makten.

Ett sätt att förstå hur det kan vara så, är att ta ett steg tillbaka historiskt:

Fossil energi i Sverige 2

Sveriges stora sänkning av fossilberoendet – det som skiljer oss från andra länder – skedde under 1980-talet. Då gick vi från 300 till 200 TWh per år. Huvudorsaken var att vi med kärnkraften byggde ut elproduktionen i stor skala, så att den slog ut olja från t ex industrier och uppvärmning.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet var skarpa motståndare till det, på ett högst konkret sätt. Medan Palme drev linjen att luftföroreningar och klimatförändringar var de större problemen, drev vi att det stora problemet var kärnkraft. Vi var t ex konsekvent emot att använda el i uppvärmningen, trots att den ersatte olja. Vi förespråkade aktivt fossilgas, för att det skulle vara bra för miljön.

Det finns därför ingen historisk självklarhet att de som brydde sig mycket om ekosystemen på 1980-talet blev bra på klimatfrågan. Det är olika spår.

Vi hade behövt en regering som kunde se att IPCC:s rapporter betyder att Palme var före sin tid. Han siktade på de stora problemen. Istället präglas S-MP-regeringen av människor som växte upp politiskt i ett 1980-tal som inte såg oljan som det stora problemet.

Till sist: det finns en sak med regeringen som är ett mycket stort kliv framåt. Den håller så sakta på att ta fram en klimatbudget för Sverige. Det kan betyda att diskussionerna om klimatomställningen får en mycket skarpare udd framöver. Förhoppningsvis får det också fram lite större eftertanke hos regeringen.

Läs gärna fler texter om klimat och kärnkraft >>

– – –

För att ge den som vill en chans att räkna själv och bättre har jag gått igenom hur sifferskissen ser ut nedan. Det går säkert att förbättra skattningarna – jag uppskattar alla tips.

Bygga Förbifarten

Det finns inte, vad jag kan hitta, några riktiga klimatanalyser av Förbifarten, eftersom det är ordentligt komplext. Vägtrafiken i Sverige står för omkring 20 miljoner ton klimatutsläpp per år. Säg att 20 procent av dem sker i Stockholmstrakten och att den delen ökar med 5 procent på grund av Förbifarten – det ger en effekt på 0,2 miljoner ton per år.

Det är antagligen lite väl högt räknat, men till det kommer utsläpp i bygget på i storleksordningen 1 miljon ton totalt över alla år (antaget 30 ton utsläpp per miljon kronor i byggkostnad, s 55 här). Därför har jag gjort en sammanslagen gissning på 0,1-0,3 miljoner ton.

Elproduktion i allmänhet

Eftersom Sverige de senaste åren har kunnat producera elöverskott kommer klimateffekten av sjunkande elproduktion synas i grannländerna, på kort sikt. De kommer bli tvungna att köra sina fossila kraftverk oftare eftersom vi inte längre stödjer dem med el.

Typiskt sett kommer det vara kolkraftverk som kör mer, som ger ungefär en miljon ton i utsläpp per TWh. Ibland kommer det vara fossilgas, vars utsläpp är hälften av det. Det kommer finnas en effekt där priserna blir lite högre och förbrukningen därför lite mindre, men den kommer vara ganska marginell (på grund av låg priselasticitet).

På lång sikt kommer Sverige behöva mycket mer elektricitet om vi vill kunna fasa ut det fossila.

Stänga kärnkraft

Totalt producerar Sveriges tio reaktorer omkring 60 TWh per år, som är ganska jämnt fördelade bortsett från O1. Ringhals 1 och 2 har producerat i snitt 5,1 respektive 4,9 TWh per år de senaste tio åren. Jag hittar inte lika bra statistik för O1 och O2, men de senaste åren har de producerat omkring 3 respektive 4 TWh per år.

Elda mer biomassa

Klimatutsläppen i skogsbruket är en av de riktigt stora utsläppskällor vi vet väldigt lite om. Sedan 2008 har det växt fram en skarp kritik i forskningen mot den allmänt positiva synen på bioenergi som funnits tidigare. Det handlar bland annat om att det tar så lång tid för skog att växa upp igen att det inte är särskilt relevant för klimatfrågan. Under avverkningen av skog frigörs också kol som varit bundet i marken. Formerna för bioenergin spelar också stor roll: i de värsta fallen kan totaleffekten vara större än för kolkraft.

Mer vindkraft

Regeringen vill bygga ytterligare 5 TWh elproduktion inom ramen för elcertifikatsystemet, jämfört med tidigare beslut. Ett snällt antagande är att bara 2 TWh av dem går till att elda biomassa och 3 TWh blir i form av vindkraft (inklusive lite solpaneler och havsbaserad vind).

Lokala klimatinvesteringar

Regeringen gör en ny satsning som liknar den tidigare klimatinvesteringsprogrammet (Klimp). En utvärdering av det tidigare programmet kom fram till att det hade sänkt utsläppen med 0,6 miljoner ton. Det nya förslaget verkar ha 2-3 gånger högre finansiering. Det kommer antagligen vara svårare att minska utsläppen nu, för att många av de större och enklare problemen redan åtgärdats.

Höjd bensinskatt

Regeringen vill höja bensinskatten med omkring 60 öre. Klimatutredningen uppskattade att 50 öres höjning av bensinpriset leder till en minskning av utsläppen med 0,4 miljoner ton.

Bioteknik 2: En vänsterlinje

Första delen i den här serien handlade om hur nya växter är en del av svaret på hur ett hur ett hållbart jordbruk kan se ut.

Den här andra delen skissar på en uppsättning bra vänsterlinjer om bioteknik, som handlar om en konflikt med kapitalet istället för med forskarna.

1. Vi behöver nya växter

Motståndarna till GMO berättar en i grunden konservativ story om miljöproblemen. Felet är inte att kapitalet håller oss tillbaka, utan handlar om att vi människor försöker med en massa nymodigheter. Då är svaret att göra tvärtom: vi slutar med det nya, och tar ett steg tillbaka innan vi ramlar nerför stupet.

I verkligheten är världen i full rulle nerför backen. Vi behöver försöka med alla verktyg vi har, för vi behöver helt nya sätt att göra saker.

Det gamla jordbruket var inte särskilt bra för vare sig människor eller ekosystem. Det höll ihop för att vi var få och undernärda. Det skulle aldrig kunna fixa den uppgift vi står inför: att producera bra mat till hela världen, utan att jordbruksytan kör över ekosystemen.

Nya växter är ett av de verktyg vi behöver, tillsammans med till exempel sänkt köttförbrukning och ett kunskapsintensivt jordbruk.

2. Satsa på patentfri forskning

Sätt istället frågan om patenten i förgrunden. Det här är växter vi vill kunna sprida fritt över världen. Kapitalets låsningar står emot fri kunskap – det är en tydlig politisk konflikt om ägande.

Det är en helt annan axel än GMO-frågan. Det finns många växter som förädlats med gamla metoder och sedan patenterats. USA införde till exempel patent för växter redan 1930.

gyllene ris

Gyllene ris togs fram med GMO-tekniken, och är fri från patent.

En hel del bioteknik är också fri från patent, av flera skäl:

 • Patent går typiskt sett ut efter 20 år. Det betyder att det börjar dyka upp fria versioner av de första populära GMO-grödorna.
 • Det pågår tappra försök att bygga upp en slags öppen källkod för frön. Hittills har det varit svårt att få till den knuten juridiskt, för att patent inte fungerar som upphovsrätt.
 • Inom syntetisk biologi finns det också ett tryck på att hålla kunskapen fri. Ett av skälen är att undvika den kvävande misstänksamhet de sett att GMO-forskningen fått utstå.

Politiskt kan vi ge stöd till den utvecklingen på flera sätt:

 • Driv på för större forskningsanslag och knyt dem till krav på att växterna ska kunna användas fritt.
 • Arbeta för att internationella avtal ska göra undantag för bioteknik med stor betydelse för t ex klimatet, på samma sätt som det redan finns undantag för mediciner.
 • Arbeta konsekvent för att begränsa vilka former av bioteknisk kunskap som kan låsas med immaterialrätt.

Vi behöver ta ett fast sikte på en värld där kunskapen är fri att använda, samtidigt som vi ser varje fråga pragmatiskt. Vi behöver steg för steg bygga upp bättre former av stöd till forskningen, som medvetet trycker bort de former där kunskapen inte är fri.

Det här är något helt annat än den patentkritik som dyker upp bland de som vill förbjuda hela tekniken. Deras syfte är inte att släppa kunskapen fri, utan att misstänkliggöra ett helt forskningsfält. Därför är GMO-motståndet fullt av hittepå-kritik, som till exempel det helt grundlösa påståendet att småbönder skulle stämmas i domstol för att GMO-grödor blåst in på deras fält.

Styrkan i patentkritiken – det som gör att den hittar stöd hela vägen bort till The Economist – är att sakargumenten är robusta. Den som är ute efter fri kunskap behöver inte hitta på.

Patent är dåligt för grödor av samma skäl som det är dåligt för helt andra produkter. Varken mer eller mindre. Du är inte förslavad för att du köpt patenterad hårdvara. Indiska bönder är inte förslavade för att de köper patenterad säd. De vet vad de håller på med.

Istället för att tänka att de saknar både makt och kunskap, borde vi stödja dem i det de gör: att i stor skala piratkopiera den bioteknik de ser fördelarna med.

3. Reglera växter, inte processer

Det kommer förstås finnas situationer där vi ställs inför vägval, för att det finns både för- och nackdelar med en ny växt. I en del fall kommer folk vara oense. Det är samma sak som med programmering: den kan användas för att bygga såväl Wikipedia som NSA:s övervakningsprogram.

För att reda ut de situationerna behöver vi lagar som handlar om vad den nya växten skulle betyda för till exempel den biologiska mångfalden eller klimatet. De behöver kunna hantera att gammal teknik kan vara allvarligt miljöskadlig – som vi ser med till exempel kompostering eller nötkött. För- och nackdelarna med ny teknik behöver därför kunna jämföras med problematiken att vi fortsätter som vanligt.

Lagar som handlar om vilkens sorts växtförädling som använts är däremot något helt annat. Det är som att vi skulle bygga regleringar av nätet kring vilket programmeringsspråk som använts, istället för krav på till exempel integritet.

Det finns ett konsensus i forskningen kring att de GMO-grödor som finns på marknaden idag inte är mer problematiska för vare sig hälsa eller miljö än andra grödor. Tvärtom har de ofta stora fördelar. Det är samma sorts konsensus som det kring klimatförändringarna.

Den nya tekniken ger oss mycket mer precis och medveten växtförädling. De gamla teknikerna är mer som att skaka en burk med DNA och se vad som kommer ut.

Det gjordes ganska nyligen en utmärkt översikt över forskningen de senaste tio åren, som passar bra för den som själv vill få en känsla för forskningsläget. Den är tyvärr inlåst bakom en betalvägg, men skicka gärna ett mail om du vill läsa den.

Många länder, tyvärr också Sverige, har trots det skrämts till att hålla sig med en tungrodd särreglering av just GMO-grödor. Möjligen var det förståeligt för tjugo år sedan eller så, då vi visste mindre. Idag är det en form av lagstiftning som har överlevt sig själv. Det får den absurda effekten att forskare drivs tillbaka till gamla, sämre metoder.

Vi behöver en ny reglering, som utgår från växternas egenskaper och situationen där de används. Den behöver bygga på en förståelse av den situation vi är i: att jordbruket behöver ta ett stort utvecklingssteg framåt för att vara hållbart i längden.

Dags för självprövning

Det är dags för en självprövning i bioteknik-frågorna. Peter Singer, djurrättsfilosofen från Australien, är en av de före detta motståndare som tagit det steget:

”Genetically modified crops are now grown on about one-tenth of the world’s cropland, and none of the disastrous consequences that we Greens feared have come to pass.”

Vänstern behöver dra ett tydligt streck i sanden. Sluta hämta argument och linjer från de som vägrar lyssna på forskningen. Det finns inte en särskild naturvetenskap för vänstern.

Däremot finns det målsättningar som skiljer vänster och höger. De behöver formuleras så skarpt det går:

 • Vi kommer vilja utveckla och sprida växter som svarar mot de skarpa och radikala klimat- och miljömål vi vill se. Bolagen kan inte se längre än till vilka växter det går att tjäna pengar på.
 • Vi kommer vilja ta fram växter som kan betyda mycket för att ta världen ur fattigdom. Bolagen prioriterar efter var de har sina största marknader.
 • Vi kommer vilja sprida kunskapen fritt. Bolagen skulle föredra att bygga biotekniken full av små murar och monopol.

Det är politiska skillnader som handlar om helt andra saker än att förfalla till att döma ut forskningen. Tvärtom kommer forskarna ofta stå på vår sida i de här konflikterna. Det är de diskussionerna vi borde driva. Vänstern behövs i biotekniken!

Läs mer