Janne Wallenius blykylda reaktorer

Janne Wallenius är vänsterpartisten som är huvudperson i Sveriges mest spännande kärnkraftsprojekt just nu: en ny sorts blykylda reaktorer i liten skala. Jag hälsade på honom ute på KTH och såg till att få en intervju.

Vem är du?Janne Wallenius

Janne Wallenius heter jag. Är uppvuxen i Trollhättan, och har forskat om elproduktion med avancerad kärnkraft sedan 1992. Doktorerade på ämnet kall fusion 1996. Slutsats var väl helt kort att fusionskraft är svår att få att fungera. Sedan 1997 har jag forskat om återvinning av kärnavfall.

Hur kom det sig att du gick med i Vänsterpartiet?

Redan i gymnasiet var jag lite politiskt aktiv, fast då i SSU. Långt senare, år 1997, hade jag blivit förälder och såg hur kvaliteten på barnomsorgen försämrats. De där stora barngrupperna fick mig att fatta beslutet att gå med i Vänsterpartiet.

Jag gick med för att förändra! Från 1998 till 2006 satt jag i kommunfullmäktige i Sigtuna. Framförallt drev jag på i barn- och ungdomsnämnden, men jag satt också i socialnämnden och i kommunstyrelsen.

Är det några andra frågor du brinner för?

Att få bort vinstintresset ur välfärden, definitivt. De där bolagen måste köras ut. Jag har själv sett av en del av de sämsta baksidorna med ansvarslösa privata vårdföretag.

Den här reaktorn du försöker bygga, kan du berätta om den?

Det är en blykyld reaktor i liten skala, för återvinning av kärnavfall. Vid det här laget har vi gjort så stora framsteg att vi tror att tekniken idag är mogen att provas. Vi hoppas ha den första reaktorn i drift om tio år.

Vi ansökte om tillstånd för att bygga en forskningsreaktor för två år sedan, men Alliansen kom aldrig fram till ett beslut.

Du kom nyss tillbaka från en resa i Kanada?

Ja, vi kan kanske bygga de här reaktorerna där. Många små orter i arktiska regioner producerar idag sin el med dieselmotorer. Det är både dyrt och ger stora CO2-utsläpp. Där finns ett behov som de här små reaktorerna vi vill bygga kan svara på.

De första reaktorerna vi bygger kommer vara dyra, kanske 2 kronor och 50 öre per kWh, men det här är en marknad där det kan räcka för att konkurrera ut det fossila alternativet.

Målet är att bygga 10-20 reaktorer i norra Kanada. Med den sortens storskalighet kanske vi kan komma mer i kostnader kring 1 krona per kWh.

Hur är intresset då?

Det finns ett stort politiskt intresse. Lokalt är det ganska uppdelat på olika orter – det finns både de entusiastiska och de som är mer skeptiska. Terry Audla, som är ordförande i innutiternas organisation ITK, var positiv och sade att ”kärnkraft är det enda gröna alternativ vi har.”

Kan de inte köra vindkraft?

Det här är orter som inte är inkopplade i ett större elnät. De skulle inte ha något att falla tillbaka på de dagar vinden inte blåser.

Vad är grejen med blykylning?

En av de bra sakerna med blykylning är att vi kan bygga en reaktor där också den värsta tänkbara olycka leder till så små utsläpp att närområdet aldrig behöver evakueras ens tillfälligt. Blyet absorberar strålning – det fungerar som strålskydd i sig självt.

Det påstås ibland att SKB skulle ha sagt att det svenska kärnavfallet inte går att återvinna?

Det stämmer inte, de har inte sagt något sådant. Det går utmärkt att använda det svenska kärnavfallet. Bygger vi till exempel två blykylda reaktorer med 1200 MW effekt var kan de arbeta sig igenom nästan hela det högaktiva avfallet på hundra år. Sedan kan de köra vidare med det övriga avfallet i 10 000 år.

Hur har det varit att ha ena foten i forskningen på nya reaktorer och andra i ett parti som inte sett nåt behov av kärnkraft alls?

Lite försiktigt har jag försökt ett par gånger att till exempel skriva motioner till kongresser, om att partiet åtminstone borde ta ställning för att bygga reaktorer som återvinner avfallet. Hittills utan framgång!

Jannes projekt – en ny svensk reaktor i framkanten av teknikutvecklingen – hade varit en självklar hit i Vänsterpartiet under en lång period i partiets historia. Vi var länge entusiastiska förespråkare av den nya tekniken, som betydde att vi kunde skydda älvar från fortsatt utbyggd vattenkraft och fasa ut olja som förstörde skogarna. Då var de två huvudkraven att den nya kärnkraften skulle vara statligt ägd och att det skulle vara svenska reaktorer och inte amerikanska.

Läs mer om den blykylda reaktorn i Ny Teknik, och kika gärna in på deras YouTube-kanal. Här på bloggen börjar det bli en ganska bra samling av texter på temat klimat och kärnkraft, så rota gärna runt lite.

IPCC vet vad de talar om

Debatten i Flamman fortsätter. Det här är ett svar till Björn Alling och Jens Holm, Flamman nr 48/2014, och slutreplik i debatten. Texten nedan är ett par stycken längre och innehåller källhänvisningar, framförallt till IPCC:s tredje arbetsgrupp.

Björn Alling och Jens Holm driver – med vitt skilda argument – båda linjen att Sverige inte behöver en ny generation kärnkraftverk.

Båda artiklarna drar åt att sätta klimatet först, och det är roligt att se. Samtidigt delar de ett grundproblem: de saknar svar på hur vi ska få ihop en fossilfri energiekvation.

Går det att elektrifiera mer?

Björn Alling hävdar i sin artikel att det tar för lång tid att elektrifiera utsläppskällorna i Sverige. Vi har helt enkelt inte avsättning för mer elektricitet.

Det är en helt annan analys än IPCC. De tar tvärtom upp fortsatt elektrifiering av värmen, industrin och transporterna som ett nyckelmoment i omställningen (s 559). Fossil energi i Sverige 2Sverige har redan visat vilket genomslag en sån linje kan få. Under 1980-talet sänkte vi fossilberoendet från 300 TWh till 200 TWh, till stor del genom att ersätta olja med el i uppvärmningen. Sedan dess har fossilberoendet legat still. (Data från Världsbanken.)

Vi bränner fortfarande en hel del fossila bränslen i värmeproduktionen och industrin. Framförallt eldar vi stora mängder biomassa, som behöver frigöras därifrån om vi ska kunna klara fossilfrihet i t ex transporterna.

Utan fortsatt elektrifiering ser jag inte hur vi ska kunna närma oss nära noll-utsläpp. Visst ska vi sänka förbrukningen, som Björn Alling skriver, men det kommer inte räcka. Sverige behöver vara ett av de länder som går före med elektrifieringen, både det som kan göras på kort sikt och det som tar tid.

Kan vi inte bara köra på vindkraft?

Jens Holm argumenterar från en helt annan vinkel: vi behöver elektriciteten, men den kan väl lika gärna komma bara från sol- och vindkraft?

IPCC delar inte alls hans bild av att kärnkraften i allmänhet är dyr. De går igenom den samlade forskningen och drar slutsatsen att kärnkraft och landbaserad vind har ungefär samma låga direkta kostnader per kWh (s 541ff och s 1333).

Olkiluoto 3 är ett av världens mest misslyckade kärnkraftsbyggen. Den som vill kan enkelt hitta lika misslyckade vindkraftsparker. Bygget av Bard Offshore 1 i Tyskland ser till exempel ut att kosta fem gånger så mycket per kWh.

Vindkraft är trots det ett utmärkt verktyg för omställning, och vi borde antagligen skruva upp de satsningarna. Problemet är att vattenkraften bara räcker som backup för 30-60 TWh vindkraft.

Efter det behöver vi i praktiken stora mängder fossilgas som kan rycka in varje gång det blåser för lite. Det är en modell som varken är särskilt billig eller hållbar.

Alla energislag har sina skalbarhetsproblem. Det är ett av skälen till att vi behöver arbeta på alla fronter samtidigt. IPCC resonerar kring flera tänkbara tekniska begränsningar – inklusive att sluta bygga ny kärnkraft – och drar slutsatsen att var och en av dem skulle göra omställningen mer kostsam (s 453). Det betyder att risken för ett misslyckande ökar.

Tappat markkontakten med forskningen

Jens Holm kallar kärnkraften fossil och farlig. IPCC går specifikt igenom de argumenten, jämför med forskningen och drar helt andra slutsatser.

De går systematiskt igenom riskerna med olika energislag. Den genomgången visar att antalet dödsoffer av förnybara energikällor och kärnkraft ligger på samma sorts låga nivåer, medan alla fossila bränslen är farliga i en helt annan storleksordning (s 550).

De smular också sönder den myt vi länge spritt i vänstern om att kärnkraft egentligen har stora fossila utsläpp. IPCC visar tvärtom att den har samma låga utsläpp som vindkraft (s 538ff, s 1331).

Vi har, för att sammanfatta, tappat markkontakten med forskningen i de här frågorna. Det finns inget ”krystat” i att IPCC ser kärnkraft som ett av de verktyg världen behöver. De vet vad de talar om.

Är det här ett schackparti mot fossilkapitalet, med världen som insats, är stängd kärnkraft som att självmant ta de vita tornen ur spel. Det är oförsvarligt att förespråka en sån chansning.

Säger FN:s klimatpanel att vi har haft fel, är det enda rimliga svaret en grundlig, distanserad självprövning. Den beredskap att lyssna vi vill se hos andra, behöver vi också visa själva.

Med det är debatten i Flamman över för den här gången. Jag hoppas att det blev en bra början på den sakliga debatt vi behöver. Frågor och synpunkter är högst välkomna!

– – – –

Läs gärna fler texter jag skrivit på temat klimat och kärnkraft.

Ska vi elda upp skogen?

Debattartikeln IPCC talar också till oss i Flamman fick svar i förra veckan från Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen. Här är det svar jag skrev, publicerat idag. Som bonus finns en kort förklaring av hur FMKK fått de siffror de refererar från IPCC-rapporten om bakfoten.

Ska vi elda upp skogen?

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen (FMKK) lägger fram en omställning för Sverige med ett enkel och radikalt huvudmoment: öka förbränningen av biomassa med 50 procent!

Det är en mycket farlig strategi. Sedan 2008 har en strid ström av forskning pekat ut olika problem med tanken att ”det växer lika mycket som vi bränner”. Ett är att det tar årtionden för ny skog att växa upp och binda samma kol igen. Ett annat är att kol frigörs direkt från marken på grund av avverkningarna. Utsläppen från biomassa kan i praktiken vara mycket höga, till och med högre än kol.

Att se skog och mark som en apparat som ska leverera bränslen är, milt sagt, inte en linje som sätter ekosystemen först. Sverige behöver tvärtom strategier för att binda mer kol: i naturskog, i marken, i byggnader. Det kräver en beredskap att snarare elda mindre biomassa.

Det är dessutom få länder som har särskilt mycket skog att elda. Sverige har fem gånger så mycket bioenergi per person som världen i stort. EU:s hausse av bioenergi har drivit fram en helt ohållbar import från skogar världen över.

På sikt skulle Sverige behöva exportera en större del av den biomassa vi kan ta ut inom hållbara ramar. Ska världen klara klimatomställningen, behöver fler länder kunna ersätta t ex cement med trä och plaster med bioplaster.

Svaret från FMKK innehåller också en märklig felläsning av en tabell, som sägs visa att FN:s klimatpanel nog inte menar vad de säger. Det tål kanske att upprepas: IPCC är högst uttryckliga med att inkludera kärnkraft bland de energislag som behöver tre- eller fyrdubblas. Det är en helt annan linje än FMKK. Det vore bättre om vi kunde diskutera det, istället för försöka sudda ut den skillnaden.

Som FMKK skriver har jag bloggat en hel del det senaste året om att det ser ut som att klimatforskarna har rätt i det här, och vi har haft fel. Det började för min del i samma ände som jag märker att fler reflekterat över: en känsla av att kravet om stängd kärnkraft tillåts gå före klimatet.Elproduktionens utsläppDen principiella linjen syns tydligast i Tyskland, som FMKK tar upp som ett positivt exempel. Deras utsläpp per kWh elproduktion är högre än EU-snittet, tio gånger högre än Sverige.

Trots snart femton år av Energiewende är deras fossila elproduktion fortfarande lika stor. Orsaken är att de helt ägnat sig åt att ersätta kärnkraft. Deras energiminister säger det rakt ut, senast i sin vädjan till Stefan Löfvén att fortsätta investera i kolkraft.

Det är en helt oförsvarbar linje. Det står för stora saker på spel, för både människor och ekosystem. Klimatförändringar orsakar redan idag 150 000 dödsfall om året, enligt WHO.

Det värderingsskiftet – att sätta klimatet först – verkar redan ha skett i Vänsterpartiet. Det är en tidsfråga innan det slår igenom i politiken.

Vilken linje det sedan landar i är en öppen fråga. Min förhoppning är enkel: att Vänsterpartiet tar rollen som det första parti i Sverige som konsekvent lyssnar på IPCC.

Svaret från FMKK innehåller alltså ett märkligt referat till IPCC-rapporten (s 130) som ska visa att de egentligen inte alls vill se att världen bygger kärnkraft. Det uppenbara problemet med det är att IPCC uttryckligen inkluderar kärnkraft bland de energislag världen behöver tre- eller fyrdubbla.

För det första: FMKKs egen tolkning är att IPCC ”bara” vill investera 50 miljarder dollar i kärnkraft. Även om det hade varit korrekt, hade det varit något helt annat än det FMKK förespråkar, att världens reaktorer ska stänga så snart det bara går. Det rimliga vore att de tar tag i den diskussionen och förklarar varför de tycker att IPCC har fel.

Men för att ändå reda ut siffrorna steg för steg:

  • Det tabellen visar är inte en IPCC-rekommendation för lämpliga investeringar, utan en sammanvägning av 4-5 studier som visar tänkbara sätt att stabilisera klimatet.
  • Siffran 50 miljarder dollar är inte ”fram till år 2030”, som FMKK skriver, utan årligen fram till år 2030.
  • Siffran 50 miljarder dollar är dessutom inte hela investeringarna, utan hur mycket mer som studierna räknat på investeras utöver ett grundscenario.
  • Studierna siktar på 430-530 ppm år 2100. De flesta läsare här stödjer antagligen linjen att vi egentligen gärna vill ner till 350 ppm.

Allt det här framgår av bildtexten till den figur FMKK refererar (4.4, s 130).

– – – –

Läs gärna fler texter jag skrivit på temat klimat och kärnkraft.

IPCC talar också till oss

Debattartikel publicerad i Flamman idag.

För en vecka sedan släpptes IPCC:s stora rapport. Den är full av stora ord om världens framtid, och forskning som styrker det de säger. Klimatförändringarna är den större frågan. Alla gamla strukturer, alla gamla politiska rörelser behöver prövas självkritiskt i ljuset av det IPCC säger.

I vänstern har vi tagit emot rapporten som vi brukar: som en bekräftelse på att vi haft rätt hela tiden. Det vi tvärtom borde göra är att lyfta fram och diskutera de frågor där IPCC talar just till oss. Framförallt handlar det om synen på kärnkraft.

IPCC vill tre- eller fyrdubbla den lågutsläppande energin, inklusive kärnkraft. James Hansen, världens kanske mest kända klimatforskare, är mycket uttrycklig med att ny kärnkraft är ett av de viktigaste verktyg världen har. Han gillar både vind- och solkraft, men kommer fram till att det är önsketänkande att tro att det räcker. 71 procent av klimatforskarna stödjer den linjen, enligt en stor undersökning.

Världens energi

Det är inte svårt att se varför: 82 procent av världens energi är fossil. Sol- och vindkraft står för mindre än 1 procent, kärnkraften för 5 procent. Från ett klimatperspektiv är det inte däremellan konflikten står.

Vänstern borde svara på det budskapet med samma beredskap till självprövning som vi vill att andra ska visa. Inför den här historiska utmaningen vore det oförsvarbart av oss att landa i försvarsreflexer. Det står för stora saker på spel.

Summerar vi Vänsterpartiets klimatförslag är de långt från de radikala utsläppsmål som behövs, trots att de innehåller en rad tappra försök. Framförallt finns det ett stort hål i mitten: vi saknar en fossilfri energiekvation.

Visst, vi har radikala satsningar på vindkraft och energieffektiviseringar, men de går i huvudsak åt till att stänga Sveriges 60 TWh kärnkraft. Klimatfrågan avgörs i en helt annan uppgift: att fasa ut 200 TWh fossila bränslen. Det finns ingen vänsterplan för det.

Trots alla år där klimatfrågan stått högst upp på dagordningen, har vi fortfarande aldrig satt oss ned och lagt fram ett förslag till en fossilfri energiekvation för Sverige.

Den dag vi gör det, kommer klimatforskarnas poäng synas tydligare. Det är svårt att bygga fossilfrihet med bara vind- och solkraft, till och med i Sverige. Vi kanske kan dubbla de förslag vi lagt, trots alla de tekniska svårigheter det skulle betyda. Problemet är att det snarast skulle krävas en femdubbling för att faktiskt ersätta det fossila.

Värderingarna i Vänsterpartiet har genomgått ett grundläggande skifte: vi är antagligen i stort överens om att klimatförändringarna går först. Däremot har vi skjutit hemläxan framför oss. Medlemmarna är övertygade om att det finns en plan för både fossilfrihet och stängd kärnkraft, som i verkligheten aldrig har formulerats.

Vi behöver öppna dörren för klimatforskarnas argument, städa ut en del gammalt bråte och försöka komma fram till hur en linje som sätter ekosystemen först ser ut på 2000-talet. Det finns ett brett spektrum av tänkbara linjer som kan komma ur det. Första steget är ett mått av självkritik och självdistans. Andra steget är att ta fram tänkbara, fossilfria sätt att få ihop energiekvationen i Sverige.

IPCC talar också till oss. Egentligen visste vi ju det. Det är klart att klimatförändringarna förr eller senare skulle ställa också Vänsterpartiet inför helt nya vägval.

– – – –
Läs gärna fler texter jag skrivit på temat klimat och kärnkraft

Nej, kärnkraften driver inga stora utsläpp

Det cirkulerar en studie bland kärnkraftsmotståndare, den s k Stanfordstudien, som påstår att kärnkraften har stora klimatutsläpp. Den är framtagen av en viss Mark Z Jacobsson, som tvingats skaka hårt på empirin för att få fram den bilden. Han har fått skarp och välförtjänt kritik för sin metodik.

CO2-utsläpp per energislag

Det finns gott om forskning på just utsläppen från olika energislag. Ingen som kikar på den med opartiska ögon skulle dra någon annan slutsats än att kärnkraften har mycket låga klimatutsläpp. IPCC:s forskningsöversikt i frågan från 2011 är typisk: den kom fram till att kärnkraftens utsläpp ligger strax över vindkraft och en bit under solkraft (se diagrammet, hämtat från tabellen på s 982). Andra metastudier kommer fram till samma sorts resultat.

Dels använder han en äldre, skev metastudie (Sovacool 2008) vars urvalskriterier var utformade för att ge ett fåtal hårt kritiserade studier så stort genomslag som möjligt. Av de över 100 studier som fanns då avfärdade den alla utom ett problematiskt urval av 19 studier. Som av ett mirakel tog sig flera hårt kritiserade studier med långt högre uppskattningar än de flesta genom nålsögat. Genom att sedan använda ett medelvärde av de sista kvarvarande studierna, istället för ett medianvärde, fick Sovacool fram en uppskattning av kärnkraftens utsläpp som låg fyra gånger högre än IPCC:s.

Geoff Russell - Scalable electricity

Det räckte inte för Jacobsson, som fördubblade den siffran med ett antagande om att kärnkraft tar mycket längre tid att bygga än till exempel sol- och vindkraft, och att den kapacitet som ska till produceras med kolkraft under hela byggtiden. I verkligheten har kärnkraft kunnat byggas ut i många gånger högre takt än vindkraft (se diagram). Tysklands omtalade satsning på sol- och vindkraft håller t ex en bråkdel av den takt med vilken Frankrike byggde ut sin kärnkraft.

Jacobsson toppar sedan sin studie med antagandet att civil kärnkraft ökar risken för ett kärnvapenkrig. Hans siffra innehåller alltså en del där han antagit hur stora utsläppen skulle kunna bli av en sådan konflikt och multiplicerat den med en riskfaktor.

Tyvärr är det där inte enstaka händelser. Det är slående vanligt att högt profilerade namn på antikärnkraftsidan kommer med påståenden som helt saknar grund (se t ex Monbiots uppgörelse med det i The Guardian). För mig har resan från kärnkraftsskepsis till att stödja IPCC:s linje samtidigt gjort mig rejält bedrövad över hur ansvarslöst den delen av miljörörelsen har förhållit sig till forskningen.

Vi som vill se en radikal klimatomställning kan inte bara lyssna på forskarnas slutsatser de gånger de passar det vi redan tänkt. Hur kan vi då motivera andra att ta dem på det djupa allvar de förtjänar? IPCC är tydliga med att de ser ny kärnkraft som en del av lösningen på världens fossilberoende. Det finns ingen anledning att avfärda det.

Är Japan ett grönt föredöme?

Det här är en kritik av två artiklar i Dagens ETC, som båda går ut på att det har gått alldeles utmärkt för Japan att stänga sin kärnkraft. Vi får se om den publiceras i tidningen – de fick den för en dryg vecka sedan – och om de är beredda att rätta de felaktiga sakuppgifterna.

Edit 13 okt: Nej, de hade inte utrymme att ta in en debattartikel på 4000 tecken på det. De har fortfarande inte gått ut med några rättelser om sakfelen. Det vore en bra diskussion för klimatvänstern att ta – det kommer vara en stor fråga på toppmötet i Paris 2015.

Japans elproduktionI två artiklar i ETC nyligen ger Anton Borgström och Tomas Kåberger bilden av Japan som ett ”grönt föredöme”. Beslutet att stänga alla kärnkraftsverk har gått så bra att ”inga av de värsta farhågorna besannats”, utan det visade sig att kärnkraften ”aldrig hade behövts”. De hittar så många positiva siffror att det verkar vara frid och fröjd med klimatmålen.

Det behövs en kritisk granskning av den bilden, för det är en hel del som skurits bort för att den ska gå ihop. Båda artiklarna undviker systematiskt alla övergripande data, och använder istället siffror som är suggestiva snarare än klargörande. Kåberger hittar till exempel en månad då Japan förbrukning av olja ”halverats”, oklart jämfört med vad och vad det betyder för den övergripande trenden.

Borgströms artikel innehåller dessutom en rad siffror som verkar direkt felaktiga. Det låter till exempel storslaget att Japan installerade solpaneler ”motsvarande fem till sju kärnkraftverk” under 2012, men av statistiken att döma verkar det vara ett rent luftslott.

Kort bakgrund

Japan är en av de största utsläpparna i världen, med utsläpp per person som ligger en bra bit över EU:s nivå. En av de få faktorer där de legat i linje med IPCC var att de fick 25 procent av sin elektricitet från kärnkraft. De planerade att höja den nivån till 50 procent till 2030, samtidigt som de byggde ut andra utsläppssnåla energislag till ytterligare 20 procent. Därför kunde de försvara ett ambitiöst klimatlöfte, där de lovade att sänka sina utsläpp med 25 procent (1990-2020).

Olyckan i Fukushima 2011 ställde de prioriteringarna på huvudet. Den skepsis som alltid funnits mot myndigheter i Japan – av goda skäl – blommade ut i en rädsla för kärnkraft som helt saknade proportioner. Det spelade snart ingen roll vad regeringen eller ens WHO sade. Hela kärnkraftssektorn har i princip varit stängd sedan olyckan.

IEA:s öppna statistik (som sträcker sig till 2012) visar att omkring 70 procent av bortfallet i elektricitet ersattes med fossilkraft. Resten hanterades i princip helt med lägre elförbrukning. Ny vind- och solkraft täckte upp 1-2 procent av bortfallet.

Det är de storleksordningar som Borgström och Kåberger blåser upp till en ”explosionsartad” satsning på solenergin. Det är inte en lögn – Japan verkar till exempel ha fördubblat den totala kapaciteten i sina solpaneler under 2013 – men det är i praktiken en slags greenwashing. År 2012 fick Japan mindre än 1 procent av sin elektricitet från solkraft.

Japans totala klimatutsläpp per person ökade med 8 procent på bara två år. Hela deras tidigare plan på att i stor skala ersätta fossila bränslen med ny kärnkraft gick i stöpet. Istället brände de 27 procent mer fossila bränslen i elproduktionen 2012, jämfört med 2010.

Konsekvensen blev att Japan skrotade sitt klimatlöfte till förmån för ett mål om att inte låta utsläppen öka med mer än 3 procent. Det kommer vara ett av de värsta problemen att hantera under klimattoppmötet i Paris 2015: Hur ska världen kunna övertyga de tveksamma när ett land som Japan dumpar sina löften?

Sänktes utsläppen av stoppet?

Mot den bakgrunden framstår Borgströms artikel som en cynisk lek med ord. ”Förra året sjönk Japans beroende av fossila bränslen med 10 procent”, skriver han. ”Det som krävdes var en förödande kärnkraftsolycka” för att sätta igång ”en omställning som sedan dess gått i raketfart”.

Berättelsen är uppenbar: stängd kärnkraft gav oss sänkta utsläpp! Det är en i grunden falsk berättelse. IEA har inte öppna siffror för 2013 än, men av BP:s World Energy Review att döma är den verkliga siffran en minskning med 1 procent jämfört med 2012. Alltså efter den stora ökningen.

Är Japan ett ”grönt föredöme”, handlar det inte om klimatet. Resultatet av att stänga hela kärnkraftssektorn blev precis det som många varnade för: kraschade klimatmål. Både Borgström och Kåberger sopar det under mattan.

Så fungerar den ekokammare som gör att många i vänstern och miljörörelsen fortfarande står oförstående inför IPCC:s linje. Tillsammans med James Hansen och en stor majoritet av klimatforskarna förespråkar de en radikal utbyggnad av alla utsläppssnåla energislag, såväl sol- som vind- och kärnkraft.

Kärnkraften farligare än klimatet?

Samtidigt går det förstås att tänka sig att Japans beslut ändå är riktigt. Visade Fukushima att kärnkraften är farligare än klimatförändringarna?

En nyckel till den frågan – som helt saknas i artiklarna – är WHO:s slutsatser av Fukushima. De uppskattar att strålningen från Fukushima-olyckan är så liten i jämförelse med den vanliga bakgrundsstrålningen att vi aldrig kommer kunna se någon ökad dödlighet i cancer. Effekterna på ekosystemen verkar också vara helt marginella.

WHO uppskattar å andra sidan att 150 000 människor dör varje år på grund av de försiktiga klimatförändringar vi sett hittills. De hotar redan en lång rad ekosystem över hela planeten. Då har de ändå knappt börjat.

Bara luftföroreningarna av att elda fossila bränslen är en tung hälsofaktor. James Hansen har gjort en slående jämförelse: hade världen valt att bygga fossila kraftverk istället för kärnkraften, hade lågt räknat ytterligare 1,8 miljoner människor dött av luftföroreningar. Tillämpar vi de siffrorna på Japans beslut att stänga kärnkraften får vi en storleksordning på 500-1000 dödsfall varje år, som orsakas av att olja och fossilgas ersätter kärnkraft.

Det är på många sätt en begriplig psykologisk reaktion att Japan prioriterar stängd kärnkraft före klimatfrågan. Samtidigt är det en djup tragedi, för Japan och för världen. Vi som sätter oss in i frågorna har ett ansvar för att visa på proportionerna. Det gäller särskilt på områden som kärnkraft, vacciner eller brottslighet, där vi vet att det finns starka psykologiska mekanismer som styr oss på ett högst riskabelt sätt.

Lyssna på IPCC!

En hel del av det Borgström och Kåberger tar upp är viktiga positiva förändringar. Det är bra att Japan tar sig i kragen och börjar spara energi. Det är hoppingivande att solpanelerna börjar göra avtryck i statistiken, även om det är små siffror hittills. Allt det och mycket mer därtill hade behövts för att fasa ut det fossila i Japan.

Däremot visar artiklarna att kärnkraftsmotståndet lätt gör att klimatramarna upplöses i tomma intet. För att få Japan till ett ”grönt föredöme” tvingas båda de här artiklarna undvika de meningsfulla, övergripande siffrorna. De tar vare sig upp de ökade utsläppen eller brottet med det gamla klimatlöftet.

Vi som brinner för klimatfrågan behöver inse att IPCC talar också till oss. De säger att världen behöver bygga både sol-, vind- och kärnkraft, och de gör det med goda skäl. Vi behöver alla verktyg. Det är något helt annat än 1980 års linje: att vi kan bränna fossilt ett tag till, bara vi stänger kärnkraften.

 

 

Käpphästar före klimatet

Vi har uppenbarligen ytterligare en regering i Sverige som sätter sina egna käpphästar före klimatet. Förhandlingarna har hittills präglats av att både S och MP får igenom sina sämsta sidor: Förbifarten och stängningen av kärnkraft.

S-MP-förslag

Här är ett försök att synliggöra storleksordningarna – inte mer än så, det är grovt tillyxat – på utsläppseffekten av de överenskommelser vi sett hittills.

Det handlar förstås om grova skisser, men tre slutsatser är tydliga:

1. Både S och MP har satt sina egna käpphästar, Förbifarten och kärnkraften, före IPCC:s linje att vi behöver sänka utsläppen på alla de sätt vi kan.

2. Vi hade behövt massor av bra förslag. Det är hittills tveksamt om den här regeringens samlade linje ens kommer vara bättre än status quo.

3. Det skulle behövas ett parti som konsekvent satte klimatet först.

Upprepningseffekten av att Miljöpartiet sagt klimat så många gånger är svår att skjuta ifrån sig. Schlingmann betonade det som en av huvudstrategierna i Reinfeldts retorik: eftersom de hade sagt ”jobb” så många gånger blev de ”jobbpartiet” oberoende av fakta. Det blev en rejäl psykologisk uppförsbacke för samhället att ta in att arbetslösheten faktiskt ökade dramatiskt under deras 8 år vid makten.

Just därför tror jag att diskussionen om klimatomställningen måste ha en skarpare udd och handla mer om siffror. En av de bra saker som ser ut att hända med regeringsskiftet är att Sverige får en klimatbudget – både S och MP står bakom det sedan tidigare. Det betyder att det kommer finnas mycket bättre sifferunderlag för klimatdebatten framöver.

För att ge den som vill en chans att räkna själv och bättre har jag gått igenom hur sifferskissen ser ut nedan. Det går säkert att förbättra skattningarna – jag uppskattar alla tips.

Micke

– – –

Bygga Förbifarten

Det finns inte, vad jag kan hitta, några riktiga klimatanalyser av Förbifarten, eftersom det är ordentligt komplext. Vägtrafiken i Sverige står för omkring 20 miljoner ton klimatutsläpp per år. Säg att 20 procent av dem sker i Stockholmstrakten och att den delen ökar med 5 procent på grund av Förbifarten – det ger en effekt på 0,2 miljoner ton per år.

Det är antagligen lite väl högt räknat, men till det kommer utsläpp i bygget på i storleksordningen 1 miljon ton totalt över alla år (antaget 30 ton utsläpp per miljon kronor i byggkostnad, s 55 här). Därför har jag gjort en sammanslagen gissning på 0,1-0,3 miljoner ton.

Elproduktion i allmänhet

Eftersom Sverige de senaste åren har kunnat producera elöverskott kommer klimateffekten av sjunkande elproduktion synas i grannländerna, på kort sikt. De kommer bli tvungna att köra sina fossila kraftverk oftare eftersom vi inte längre stödjer dem med el.

Typiskt sett kommer det vara kolkraftverk som kör mer, som ger ungefär en miljon ton i utsläpp per TWh. Ibland kommer det vara fossilgas, vars utsläpp är hälften av det. Det kommer finnas en effekt där priserna blir lite högre och förbrukningen därför lite mindre, men den kommer vara ganska marginell (på grund av låg priselasticitet).

På lång sikt kommer Sverige behöva mycket mer elektricitet om vi vill kunna fasa ut det fossila.

Stänga O1

O1 är den minsta och knaggligaste av Sveriges tio reaktorer. Den har producerat kring 3 TWh per år, men haft många stopp senaste åren.

Stänga en typisk reaktor

Totalt producerar Sveriges tio reaktorer omkring 60 TWh per år, som är ganska jämnt fördelade bortsett från O1.

Elda mer biomassa

Klimatutsläppen i skogsbruket är en av de riktigt stora utsläppskällor vi vet väldigt lite om. Sedan 2008 har det växt fram en skarp kritik i forskningen mot den allmänt positiva synen på bioenergi som funnits tidigare. Det handlar bland annat om att det tar så lång tid för skog att växa upp igen att det inte är särskilt relevant för klimatfrågan. Under avverkningen av skog frigörs också kol som varit bundet i marken. I värsta fall kan totaleffekten vara större än för kolkraft.

Bygga vindkraft

Överenskommelsen innebär att det byggs ytterligare 5 TWh elproduktion inom ramen för elcertifikatsystemet, jämfört med tidigare beslut. Ett snällt antagande är att bara 2 TWh av dem går till att elda biomassa och 3 TWh blir i form av vindkraft (inklusive lite solpaneler och havsbaserad vind).

Flygskatt

Svenskarnas flygresor står för 8,7 miljoner ton utsläpp. Mycket av det är tyvärr flygresor helt utanför Sverige, som regeringen inte kan beskatta. Det finns inga siffror för hur regeringens flygskatt skulle se ut, men låt oss anta att det handlar om ett mycket radikalt förslag där alla flygresor minskar med 5-10 procent, jämfört med ett scenario utan flygskatt.

Höjd bensinskatt?

Förhoppningsvis får Miljöpartiet igenom någon form av höjd bensinskatt – låt oss säga någonstans mellan 25 och 50 öre. Klimatutredningen uppskattade att 50 öres höjning av bensinpriset leder till en minskning av utsläppen med 0,4 miljoner ton. Det talas också om en bättre miljöbilspremie, men det är svårt att räkna på utsläppseffekterna av det ens om det hade funnits ett siffersatt förslag.